2023: Vertrouwen in onze organisatie moeten we elke dag opnieuw verdienen

Een nieuwe divisie voor tolheffing, een nieuwe taak op het gebied van ontheffingen en nieuwe duurzaamheidsambities. Zomaar een greep uit de uitdagingen die 2023 voor de RDW in petto had. Met als rode draad dat we iedere dag onze goede naam als betrouwbare en voorspelbare dienstverlener waar willen maken.  In ons Jaarverslag 2023 blikken we terug op een druk en bewogen jaar.  

De RDW heeft in 2023 veel bereikt:   

  • In UNECE-verband hebben we namens Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe, mondiale eisen waaraan geautomatiseerde voertuigen moeten voldoen. Ook is vastgelegd hoe kan worden gecontroleerd of voertuigen deze eisen in de praktijk ook echt halen.
  • Bij de APK worden nu ook gegevens over het brandstof- of elektriciteitsverbruik uitgelezen, als de voertuigeigenaar daarmee instemt. Deze gegevens geven we jaarlijks door aan het Europees Milieuagentschap. Die controleert: klopt het verbruik in de praktijk met de fabrieksopgave? 
  • Elke dag registreert de RDW meer kentekens dan er beëindigd worden. In het kentekenregister staan nu zo’n 9,5 miljoen personenauto’s, 1,3 miljoen brom- en snorfietsen, 1,3 miljoen bestelbussen en vrachtwagens, 1,3 miljoen aanhangwagens en opleggers, 800.000 motoren en 720.000 (land)bouwvoertuigen. 
  

Dienstverlening is op orde

Onze dienstverleningsnormen hebben we op één na allemaal gehaald. We sturen daarbij sterk op continuïteit. Ook hebben we aandacht voor het verbeteren van bestaande taken en het voorbereiden en implementeren van nieuwe taken, zoals die op het gebied van geautomatiseerd rijden en tolheffing. 

Financiële resultaten 

In 2023 stagneerde de omzet uit een aantal van onze reguliere taken (zoals erkenningen en kentekenonderzoeken), was er sprake van flinke inflatie en hadden we te maken met hoge energiekosten. Door scherp op de kosten te letten is het ons uiteindelijk gelukt om het exploitatietekort te beperken tot € 0,5 miljoen. Toch hebben we moeten besluiten om per 2024 de tarieven te verhogen. Want we moeten investeren in onze mensen, middelen en faciliteiten, om toekomstige ontwikkelingen aan te kunnen. We blijven onverminderd scherp op onze kosten letten én in gesprek met de branche. 

Blik op 2024

  • Onze topprioriteit blijft een hoge kwaliteit van dienstverlening en vlekkeloze uitvoering van onze taken. Vertrouwen in onze organisatie moeten we elke dag opnieuw verdienen. In 2024 willen we onze ramen en deuren nog verder openzetten, zodat onze samenwerkingspartners en klanten ons scherp kunnen houden en kunnen meedenken. 
  • De opening van de Blankenburgverbinding staat gepland voor eind 2024, wat ook de start betekent van de tolheffing. In 2026 gevolgd door de vrachtwagenheffing, een maatregel om de transportsector te helpen verduurzamen. Wat we leren bij tolheffing, kunnen we vervolgens ook toepassen bij de vrachtwagenheffing. 
  • De komende jaren gaan we onze organisatie verder verduurzamen. We geven prioriteit aan het verminderen van onze CO2-voetafdruk en het verduurzamen van onze (keurings)locaties. Ook brengen we kennis in op het gebied van voertuigtechniek en wet- en regelgeving voor scherpere normering op emissies en uitvoerbaarheid van de wet- en regelgeving. 

Goedkeuring minister 

Publicatie van het jaarverslag vindt plaats onder voorbehoud van officiële goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het (Kort) jaarverslag 2023 is te vinden op onze jaarverslagen-pagina