Meer dan 165 miljoen tellerstanden geregistreerd in 10 jaar

Door bij elk garagebezoek tellerstanden te registreren helpt de RDW fraude voorkomen. Sinds 2014 zijn al 165.644.971 tellerstanden geregistreerd bij 11.570.898 voertuigen. Dit komt neer op gemiddeld 14 tellerstanden per voertuig.

‘Met een betrouwbaar en actueel tellerstandenregister verkleinen we de kans op fraude. Het aantal gereden kilometers zegt veel over te verwachten onderhoudskosten en de economische waarde van het voertuig. Belangrijke informatie als je overweegt een auto te kopen. We raden de consument dan ook aan om altijd het RDW-voertuigrapport op te vragen bij de verkopende partij. In dit rapport staat allerlei informatie over het voertuig, waaronder de reeks geregistreerde tellerstanden’, zegt Carin Piek, afdelingsmanager Registratie Voertuigen bij de RDW.

Drempelbedrag verleden tijd

Tot 1 juli 2021 moesten RDW-erkende bedrijven bij reparatie, onderhoud en vervangen van banden alleen de tellerstand registreren indien het bedrag van het bezoek hoger was dan 150 euro. Door het afschaffen van dit drempelbedrag is het aantal geregistreerde tellerstanden toegenomen en daarmee de kans op fraude afgenomen.

Registratie tellerstanden motorfietsen

Een andere reden van de toename is de registratie van tellerstanden bij motorfietsen. Sinds 1 juli 2021 zijn RDW-erkende bedrijven ook verplicht de tellerstanden van motorfietsen te registreren.

Samenwerking RDW en Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT)

De RDW heeft als wettelijke taak het registreren van tellerstanden en houdt toezicht op de betrouwbaarheid van deze metingen. Samen met de Vereniging Aanpak Tellerfraude, vertegenwoordiger van de autobranche en de autobezitter, werkt de RDW aan het bestrijden van tellerstandenfraude.