Nieuwe vorm van samenwerking bij bestrijding voertuigcriminaliteit

Met ingang van 1 juni 2024 stopt de publiek-private samenwerking binnen het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Dit hebben de betrokken partijen RDW, Politie en de Vereniging Verbond van Verzekeraars (binnen het LIV operationeel vertegenwoordigd door Stichting VbV) gezamenlijk besloten. Per 1 juni 2024 wordt de samenwerking tussen de betrokken partijen op andere wijze voortgezet.

Gezamenlijk besluit

Mede door de ontwikkelingen op technologisch gebied en wetgeving, zoals de Wet Politiegegevens, hebben de partijen besloten het convenant op te zeggen en de samenwerking in de huidige vorm te beëindigen. Wel blijven de partijen samenwerken in het belang van de veiligheid en de aanpak van voertuigcriminaliteit. Doel van alle partijen blijft om voertuigcriminaliteit te bestrijden. 

Data en Wet Politiegegevens

De ontwikkelingen omtrent het delen van data en de Wet Politiegegevens (Wpg) zijn al langere tijd gaande. Hierdoor was er binnen het LIV continu aandacht voor de juiste verwerking en deling van gegevens binnen het convenant. “Het is een logische stap om vanuit onze eigen verantwoordelijkheden verder te werken aan het bestrijden van voertuigcriminaliteit. Want dit is iets waar alle partijen zich voor inzetten. De politie en de RDW blijven vanuit hun eigen wettelijke taakstelling samenwerken. Ook blijven we samenwerken met het Verbond van Verzekeraars en het VbV, maar niet meer binnen het convenant-LIV”, aldus Gert Jan Holland, divisiemanager RDW. “Het blijft voor ons allemaal van belang dat we voertuigcriminaliteit in een vroeg stadium kunnen signaleren en daar tegen kunnen optreden. Waar dat binnen de wettelijke bepalingen en grenzen kan, werken we zoveel mogelijk samen en delen we informatie.”