Samenwerking met de TU Delft

We ondertekenden op 23 mei een samenwerkingsovereenkomst met de Technische Universiteit (TU) Delft. Het samen ontwikkelen en uitwisselen van kennis draagt bij aan het verkrijgen van nieuwe inzichten in huidige mobiliteitsvraagstukken en toekomstige mobiliteitssystemen.

Samen met wetenschappers van de TU Delft worden verschillende onderzoeksthema's gedefinieerd, veelal multidisciplinair ingestoken. Deze thema's krijgen op verschillende manieren handen en voeten. Variërend van gezamenlijke onderzoeken, fieldlabs, gedeelde testfaciliteiten, uitwisseling van medewerkers, tot een ‘student internship lab’. Bij het ontwerpen van toekomstige mobiliteitssystemen is het namelijk belangrijk om kennis over onder andere menselijk gedrag, veiligheid, duurzaamheid, (toekomstige) wetgeving en praktische oplossingen te integreren. Deze nieuw opgedane kennis wordt overigens ook weer gebruikt in het gezamenlijk opzetten van opleidingsprogramma's voor RDW-medewerkers, waaronder onze inspecteurs.

Ondertekening van de overeenkomst door Serge Hoogendoorn (TU Delft) en Jantina Woudstra (RDW)

Automated Driving & Simulation (ADaS) lab

Op 23 mei werd ook het ADaS lab van de TU Delft officieel geopend. Dit nieuwe lab vormt een belangrijke pijler in onze samenwerking. Het lab richt zich onder andere op thema's zoals een verantwoorde besturing van automatische voertuigen en de acceptatie daarvan in de maatschappij. Hiermee wordt weer een belangrijke kennisbijdrage geleverd die de verantwoorde introductie van geautomatiseerde voertuigen in Nederland kan ondersteunen.