Status A digitale toegankelijkheid voor website e-TOL

De website e-tol.nl kreeg op 27 maart 2024 status A volgens de WCAG 2.1 richtlijnen. Hiermee voldoet de website van e-TOL aan alle wettelijke eisen voor de digitale toegankelijkheid.

Van alle RDW-websites is e-tol.nl de eerste die status A bereikt. Het voldoen aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid is belangrijk: zo kunnen ook mensen met bijvoorbeeld een functiebeperking de website goed gebruiken. Denk aan beperkingen op gebied van zicht, gehoor maar ook beperkingen op het gebied van bijvoorbeeld concentratie, geheugen, taalgebruik en motoriek.

WCAG 2.1

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Deze richtlijnen bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent voor iedereen toegankelijker te maken. Het volgen van de richtlijnen maakt content ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Toegankelijkheid in gebruik

Digitale toegankelijkheid lijkt misschien een ver-van-mijn-bedshow. Dat wordt al anders als je weet dat naar schatting 1 op de 4 Nederlanders in enige vorm een functiebeperking heeft. Dat gaat dus veel verder dan alleen blinde en dove mensen. In de WCAG 2.1 richtlijnen wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met een visuele beperking als kleurenblindheid en een cognitieve beperking zoals dyslexie. Voor mensen met deze beperkingen is het belangrijk dat een website voldoende contrast biedt. Of dat tekst goed is opgemaakt. En dat is voor iedere gebruiker natuurlijk prettig en eigenlijk vanzelfsprekend.

Blijven werken aan toegankelijkheid

Het bereiken van status A betekent niet dat het werk gedaan is voor e-tol.nl. Toegankelijkheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen voor de volgende versie van de website, maar ook voor de bestanden (PDF’s) die we op onze websites aanbieden.

RDW-brede ambitie

We hebben de ambitie om met al onze sites toe te werken naar status A. En niet alleen omdat de wet het van ons vraagt. Het past bij onze strategie om onze klanten eenvoudige en toegankelijke dienstverlening te bieden.

Over e-TOL

e-TOL is een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RDW, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De partijen hebben elk hun eigen rol.