Mijlpaal zero-emissiezones: website voor ontheffingen beschikbaar

Met de invoering van zero-emissiezones (ZE-zones) in meerdere gemeenten per 1 januari 2025, mogen in bepaalde stadsgebieden alleen uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden. Niet-uitstootvrije voertuigen kunnen mogelijk een ontheffing krijgen. Hiermee willen de gemeenten de leefomgeving en het klimaat verbeteren.

Lancering Website Ontheffingen Zero Emissie vervroegd

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt de RDW aan een centraal loket voor deze ontheffingen. Dat centraal loket is volgens afspraak op 1 november 2024 technisch gereed.

De website voor het loket wordt, op uitdrukkelijk verzoek van de 4 grote gemeenten Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, eerder gelanceerd. Dat gebeurt vandaag, maandag 1 juli 2024. Tot een nieuw te bepalen moment, verloopt de daadwerkelijke aanvraag via het tijdelijke loket van de gemeente Amsterdam.

Nieuwe datum livegang wordt voorbereid

Door de komst van het tijdelijk loket vanuit de G4, is de RDW gevraagd de eerste fase af te ronden op de geplande datum, maar nog niet live te gaan voor gebruikers. Een nieuwe datum wordt in nauwe afstemming met IenW en de Gemeenten voorbereid. Het doel van alle betrokken partijen is om de Zero Emissie Zones tot een succes te maken.