Verhoogde verkeersveiligheid door nieuwe veiligheidssystemen in nieuwe voertuigen

Per 7 juli is een belangrijk onderdeel van de Europese wetgeving voor voertuigen in werking getreden als gevolg van de algemene veiligheidsverordering of ‘General Safety Regulation’ ( GSR). De GSR ging op 6 juli 2022 van kracht en introduceerde een reeks verplichte geavanceerde rijhulpsystemen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor iedere weggebruiker: passagiers, voetgangers en fietsers in de hele EU. Vanaf gisteren moeten alle nieuwe voertuigen voldoen aan een reeks nieuwe veiligheidseisen. Onder deze maatregelen vallen onder andere de Intelligent Speed Assistance (ISA) en de Event Data Recorder (EDR). In dit bericht volgt een korte toelichting op hoe de regelgeving tot stand is gekomen, de rol van de RDW en de verkeersveiligheidsverplichtingen.

Onderzoek naar verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te bevorderen, is de Europese Commissie (EC) een aantal jaren geleden gestart met een uitgebreid onderzoek. Daarbij zijn bestaande en toekomstige veiligheidsvoorzieningen, waaronder innovatieve systemen van autofabrikanten, onderzocht. Dat heeft een hele lijst opgeleverd met potentiële maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid. Ook zijn er zijn haalbaarheidsstudies verricht en consultatieronden met lidstaten en industrie gehouden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een onderzoeksrapport waarmee maatregelen voor een nieuwe algemene veiligheidsverordening voor voertuigen onderbouwd konden worden. Met als resultaat de regelgeving: Verordening (EU) 2019/2144.

Betrokkenheid RDW

De RDW speelt een cruciale rol in alle fasen van het voertuig, van toelating tot toezicht en van registratie tot documentafgifte. Door internationale samenwerking en betrokkenheid bij de ontwikkeling van voertuigveiligheid, ondersteunt de RDW het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met technische kennis en expertise tijdens onderhandelingen in de Europese Unie. Dit heeft geleid tot duidelijke regels voor typegoedkeuringen, die vanaf 7 juli van kracht zijn. Als één van de Europese typegoedkeuringsautoriteiten, zorgt de RDW ervoor dat nieuwe voertuigen voldoen aan de strengste veiligheidseisen. Twee nieuwe systemen die hieruit voortkomen, zijn de Intelligent Speed Assistance (ISA) en de Event Data Recorder (EDR), die de verkeersveiligheid verbeteren.

Intelligent Speed Assistance (ISA)

ISA is een technologie die bestuurders helpt om zich aan de snelheidslimieten te houden. Het systeem waarschuwt de bestuurder wanneer de snelheidslimiet wordt overschreden Een hogere snelheid zorgt voor een hoger impact in geval van een botsing. Dit wordt bevestigd door de eerder genoemde onderzoeken van de EC. De verwachting is dat ISA een significante daling in het aantal ongevallen bewerkstelligt. En daarnaast een vermindering van de ernst van ongevallen die wel plaatsvinden.

Een kanttekening is dat de snelheidslimiet niet direct betekent dat de snelheid ook veilig is of bij de verkeerssituatie past. Daarom is ISA ook een ondersteunend systeem. Een andere kanttekening is dat het systeem nog niet 100% betrouwbaar is, omdat het lastig blijkt om te allen tijde de actuele snelheidslimiet te bepalen. De verwachting is wel dat dit in de toekomst flink zal verbeteren. Deze belangrijke maatregel is nog verder in ontwikkeling en kan ook zo worden beschouwd.

Event Data Recorder (EDR)

De EDR, ook wel bekend als de ‘black box’ van auto's, registreert essentiële gegevens tijdens een ongeval. Deze data omvatten onder andere de gereden snelheid, de activiteit van het ABS-systeem, de stuurhoek en de status van de veiligheidsgordels. Deze informatie is van onschatbare waarde voor het analyseren van ongevallen. Hoewel de EDR voornamelijk een hulpmiddel is voor een analyse van een plaatsgevonden incident. Ook bieden de EDR-gegevens de kans voor lidstaten om de verkeersveiligheid te analyseren en de doeltreffendheid van bijvoorbeeld veiligheidssystemen te evalueren.

Overige verkeersveiligheidsverplichtingen per 7 juli 2024

Deze twee innovaties maken deel uit van een uitgebreid pakket veiligheidsmaatregelen met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Andere verplichtingen die sinds gisteren gelden in nieuwe auto’s zijn een, noodremsysteem, rijbaanassistentie, systeem voor vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing, achteruitrijdetectie, noodstopsignaal en voorbereidingen voor de installatie van een alcoholslot. Ook worden nieuwe eisen van kracht voor nieuwe voertuigmodellen die twee jaar later voor alle nieuw verkochte voertuigen ingaan, zoals het systeem voor geavanceerde afleidingswaarschuwing, bandenspanningscontrolesystemen voor alle voertuigen en worden eisen voor de noodrem uitgebreid om ook voetgangers en fietsers te kunnen detecteren.

Veiligheid voorop in mobiliteit

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Het belang van verkeersveiligheid kan niet genoeg worden benadrukt. De Europese Commissie meldt dat met de invoering van de GSR naar verwachting meer dan 25.000 levens zijn te redden en ten minste 140.000 ernstige verwondingen zijn te voorkomen tegen 2038. En we zijn trots dat we hier als RDW aan mogen meewerken.