Organisatie

Wij zijn een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. Wij beschikken over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van:

  • toelating van voertuigen en onderdelen daarvan
  • toezicht en handhaving
  • registratie
  • informatieverstrekking
  • documentafgifte

De taken voeren wij in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit. Dit geeft ons een duidelijke positie in deze keten.

Heeft deze informatie u geholpen?