De RDW als ZBO

De RDW is een tariefgefinancierd zelfstandig bestuursorgaan die taken uitvoert onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om de ministeriƫle eindverantwoordelijkheid naar behoren te kunnen dragen, houdt de minister toezicht op het functioneren van de RDW. Bevoegdheden van de minister zijn onder meer:

  • het vaststellen van de wijze van informatie-uitwisseling tussen de minister en de RDW
  • het goedkeuren van de begroting en de tarieven
  • de verantwoordelijkheid voor de aanstelling en het ontslag van de leden van de directie en de Raad van Toezicht.

De minister laat zich informeren door de Raad van Toezicht en door de directie van de RDW.

Historie

De RDW bestaat sinds 1949. Aanvankelijk waren er de 'Technische Dienst' van de Rijksverkeersinspectie en het 'Bureau Inschrijvingen Motorrijtuigen en Aanhangwagens' van Rijkswaterstaat. De Technische Dienst deed de keuring en inspectie van bussen, taxi's en stoomlocomotieven. Dat ging per provincie en elke provincie hanteerde daarbij haar eigen maatstaven. De nieuw opgerichte Rijksdienst voor het Wegverkeer, kortweg RDW, heeft toen alle procedures in het hele land gelijkgetrokken.

Registratie

Per 1 januari 1951 werd een nieuwe Wegenverkeerswet van kracht en startte het centraal afgeven van kentekens. Het registreren van kentekens werd sindsdien bij de RDW ondergebracht. Ook deze registraties werden daarvoor door elke provincie afzonderlijk verricht. In 1974 verhuisde een deel van de taken van de Rijksdienst voor het Wegverkeer naar Veendam.

Verzelfstandiging

In 1996 is de RDW verzelfstandigd tot een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Sindsdien gaat de RDW niet langer als 'Rijksdienst voor het Wegverkeer' door het leven, maar als RDW. Met de verzelfstandiging kwam een scheiding in de verantwoordelijkheden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW. Voor beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving is de minister aanspreekbaar, de uitvoering is opgedragen aan de RDW.

Groei

Door de groei van het Nederlandse voertuigenpark is de omvang van het werk van de RDW enorm toegenomen. Ook zijn er in de loop der jaren meer registratie- en keuringstaken bijgekomen. Op deze wijze heeft de RDW zich ontwikkeld tot de dienstverlenende organisatie die de RDW nu is.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed