Regelgeving

De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en maakt daarmee onderdeel uit van de centrale overheid. ZBO's zijn bevoegd om beleidsregels, maar ook zelfstandige regelingen te maken. Deze bevoegdheden bestaan indien en voor zover de wetgever daartoe een bevoegdheid heeft toegekend. Het gaat hierbij vooral om beleidsregels en regelingen van technische aard die binnen het specifieke werkgebied van de desbetreffende ZBO vallen. De regelingen van ZBO’s komen tot stand in overleg met de betrokken minister.

Regelingen RDW

De RDW maakt ook regelingen en beleidsregels. De bekendmaking van deze beleidsregels en regelingen gebeurt op in de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze. In de meeste gevallen is dat in de Staatscourant. Voor de actuele inhoud verwijzen wij u naar de website http://wetten.overheid.nl. De gepubliceerde regelingen van de RDW zijn na te lezen op: http://wetten.overheid.nl/zbo_Dienst_Wegverkeer  

Heeft deze informatie u geholpen?