Kentekenregister is basisregistratie voertuigen

Sinds 1 juli 2008 fungeert het kentekenregister ook als 'basisregistratie voertuigen'. Hiermee wordt de registratie van belangrijke gegevens over voertuigen en hun eigenaren/houders onderdeel van het stelsel van basisregistraties in Nederland.

Samenhang

Het kentekenregister van de RDW is al jaren een zeer betrouwbaar, volledig en actueel register van voertuiggegevens en gegevens van eigenaren/houders. Aansluiting bij het stelsel van basisregistraties zorgt voor een nog hogere kwaliteit en betere kwaliteitsbewaking. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de aparte basisregistraties van de overheid als één logisch, samenhangend geheel werken. Zo hoeven burgers en ondernemers nog maar één keer relevante gegevens op te geven en worden ze automatisch aangepast.

Aanpassingen aan het kentekenregister

Om aan de eisen van basisregistraties te voldoen, heeft de RDW enkele aanpassingen doorgevoerd die voor de (huidige) afnemers van het kentekenregister gevolgen kunnen hebben. Deze eisen hebben vooral te maken met wettelijke inkadering van de registratie, het uitwisselen van gegevens tussen overheden en het organiseren van de kwaliteitsprocessen.

  • Opzetten van een terugmeldvoorziening. Daarmee moeten overheidsafnemers van gegevens uit de basisregistratie voertuigen vermoedelijke onjuistheden terugmelden.
  • Het voor overheidsafnemers tonen van het ‘in onderzoek’ zijn van een bepaald gegeven. De RDW onderzoekt de juistheid van elke terugmelding, wijzigt waar nodig de gegevens en bericht de terugmelder over de resultaten van het onderzoek.
  • Met de komst van de basisregistratie voertuigen hebben overheidsinstanties de plicht om voertuiggebonden gegevens van de RDW af te nemen. Het is niet meer toegestaan om eigen gegevensbestanden te voeren met gegevens die ook in de basisregistratie voertuigen staan. Daarnaast krijgen overheidsinstanties de plicht om de RDW te melden als ze vermoeden dat een afgenomen gegeven niet juist is. De RDW onderzoekt het gegeven en wijzigt het indien nodig.

Via het formulier Terugmelding basisregistratie voertuigen kunt u als overheidsorgaan een vermoedelijke onjuistheid in een authentiek gegeven doorgeven (zie catalogus Basisregistratie Voertuigen). Een verzoek dat door een niet-overheidsorgaan wordt ingediend, neemt de RDW niet in behandeling. Beschikt u als overheidsorgaan over een speciaal certificaat voor ‘Terugmelding’, maak dan gebruik van de pagina terugmelding voor certificaathouders.

Meer informatie

  • De authentieke gegevens uit de Basisregistratie Voertuigen staan beschreven in de Stelselcatalogus. Deze catalogus is bestemd voor iedereen die wil weten welke authentieke gegevens in de Basisregistratie Voertuigen staan. Daarnaast is de catalogus bedoeld als hulpmiddel voor afnemers die willen terugmelden op gegevens waarvan men gerede twijfel heeft over de juistheid. Tenslotte is de catalogus bedoeld voor beleidsmakers en ontwerpers die op termijn de basisregistraties en daarmee de verschillende catalogi in elkaar gaan schuiven zodat één stelsel met daarbij één bijbehorend basisregister ontstaat.
  • Op de website www.e-overheid.nl vindt u meer informatie over alle initiatieven van de overheid om met ICT-oplossingen de dienstverlening te verbeteren. Hier vindt u ook een aparte pagina over het Stelsel van
  • Basisregistraties ( www.stelselinformatiepunt.nl).
  • De Releasekalender e-overheid verschaft planningsinformatie over de bouwstenen van het stelsel van basisregistraties, zoals de 13 basisregistraties en Stelselvoorzieningen.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed