Kentekenregister is basisregistratie voertuigen

Sinds 1 juli 2008 fungeert het kentekenregister ook als 'basisregistratie voertuigen'. Hiermee wordt de registratie van belangrijke gegevens over voertuigen en hun eigenaren/houders onderdeel van het stelsel van basisregistraties in Nederland.
 • Het kentekenregister van de RDW is al jaren een zeer betrouwbaar, volledig en actueel register van voertuiggegevens en gegevens van eigenaren/houders. Aansluiting bij het stelsel van basisregistraties zorgt voor een nog hogere kwaliteit en betere kwaliteitsbewaking. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de aparte basisregistraties van de overheid als één logisch, samenhangend geheel werken. Zo hoeven burgers en ondernemers nog maar één keer relevante gegevens op te geven en worden ze automatisch aangepast.
 • Om aan de eisen van basisregistraties te voldoen, heeft de RDW enkele aanpassingen doorgevoerd die voor de (huidige) afnemers van het kentekenregister gevolgen kunnen hebben. Deze eisen hebben vooral te maken met wettelijke inkadering van de registratie, het uitwisselen van gegevens tussen overheden en het organiseren van de kwaliteitsprocessen.

  • Opzetten van een terugmeldvoorziening. Daarmee moeten overheidsafnemers van gegevens uit de basisregistratie voertuigen vermoedelijke onjuistheden terugmelden.
  • Het voor overheidsafnemers tonen van het ‘in onderzoek’ zijn van een bepaald gegeven. De RDW onderzoekt de juistheid van elke terugmelding, wijzigt waar nodig de gegevens en bericht de terugmelder over de resultaten van het onderzoek.
  • Met de komst van de basisregistratie voertuigen hebben overheidsinstanties de plicht om voertuiggebonden gegevens van de RDW af te nemen. Het is niet meer toegestaan om eigen gegevensbestanden te voeren met gegevens die ook in de basisregistratie voertuigen staan. Daarnaast krijgen overheidsinstanties de plicht om de RDW te melden als ze vermoeden dat een afgenomen gegeven niet juist is. De RDW onderzoekt het gegeven en wijzigt het indien nodig.

  Via het formulier Terugmelding basisregistratie voertuigen kunt u als overheidsorgaan een vermoedelijke onjuistheid in een authentiek gegeven doorgeven (zie catalogus Basisregistratie Voertuigen). Een verzoek dat door een niet-overheidsorgaan wordt ingediend, neemt de RDW niet in behandeling. Beschikt u als overheidsorgaan over een speciaal certificaat voor ‘Terugmelding’, maak dan gebruik van de pagina terugmelding voor certificaathouders.

 • Lidstaten van de Europese Unie (EU) kunnen gegevens uit het Nederlandse kentekenregister opvragen voor bepaalde verkeersboetes, net zoals binnenlandse autoriteiten dat kunnen. Dat betekent dat Nederlanders bekeuringen uit alle Europese lidstaten kunnen ontvangen. De gegevens mogen opgevraagd worden bij 8 overtredingen:

  1. rijden met een te hoge snelheid;
  2. het niet dragen van een veiligheidsgordel;
  3. niet stoppen voor een rood licht;
  4. rijden onder invloed van drank;
  5. rijden onder invloed van drugs;
  6. het niet dragen van een veiligheidshelm;
  7. het gebruiken van een verboden rijstrook;
  8. het illegale gebruik van een mobiele telefoon of een ander communicatieapparaat tijdens het rijden.

  Uitwisseling gegevens nu eenvoudiger

  Nederland wisselde bij verkeersovertredingen geconstateerd met een flitsapparaat al jaren kentekengegevens uit met Duitsland, België en Zwitsersland. Door de invoering van de zogeheten Cross Border Enforcement (CBE)-richtlijn is de uitwisseling van kentekengegevens met meer EU-landen nu eenvoudiger geworden. Met deze maatregel wil Europa de verkeersveiligheid op de Europese wegen vergroten.

  De gegevens van Nederlandse eigenaren/houders komen uit het basisregister voertuigen, ofwel het kentekenregister. De uitwisseling van gegevens van Nederlandse bestuurders verloopt via de RDW. Met de nieuwe richtlijn kunnen lidstaten op basis van een kenteken de naam- en adresgegevens aanvragen van overtreders, waarvan het voertuig is ingeschreven in een andere EU-lidstaat.

  Vragen over buitenlandse verkeersboete

  Heeft u een vraag over de verkeersboete die u uit het buitenland hebt ontvangen? Neem dan contact op met de buitenlandse instantie die u de verkeersboete heeft gestuurd. Wilt u weten hoe een voertuig met een bepaald kenteken geregistreerd staat? Op de pagina ‘Uw kentekengegevens in het kentekenregister inzien’ leest u hoe u kunt controleren hoe uw voertuig in het kentekenregister geregistreerd stond op het moment dat de overtreding is geconstateerd.

  Op de website van het CJIB of op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over verkeersboetes uit het buitenland.

  • De authentieke gegevens uit de Basisregistratie Voertuigen staan beschreven in de Stelselcatalogus. Deze catalogus is bestemd voor iedereen die wil weten welke authentieke gegevens in de Basisregistratie Voertuigen staan. Daarnaast is de catalogus bedoeld als hulpmiddel voor afnemers die willen terugmelden op gegevens waarvan men gerede twijfel heeft over de juistheid. Tenslotte is de catalogus bedoeld voor beleidsmakers en ontwerpers die op termijn de basisregistraties en daarmee de verschillende catalogi in elkaar gaan schuiven zodat één stelsel met daarbij één bijbehorend basisregister ontstaat.
  • Op de website www.e-overheid.nl vindt u meer informatie over alle initiatieven van de overheid om met ICT-oplossingen de dienstverlening te verbeteren. Hier vindt u ook een aparte pagina over het Stelsel van Basisregistraties ( www.stelselinformatiepunt.nl).
  • De Releasekalender e-overheid verschaft planningsinformatie over de bouwstenen van het stelsel van basisregistraties, zoals de 13 basisregistraties en Stelselvoorzieningen.


Heeft deze informatie u geholpen?