Missie, visie en strategie

De visie van de RDW is geformuleerd op basis van trends en ontwikkelingen waar de RDW mee te maken heeft.

Missie

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. 

Visie

De visie van de RDW bestaat uit de volgende elementen:

 • Missie: Wij staan voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit.
 • Wij gaan voor iedereen veilig en vertrouwd op weg.
 • Wij zijn dienstbaar, betrouwbaar en wendbaar.
 • Wij zetten in op integraal ketentoezicht, beheerste implementatie, slimmere informatie en toegankelijke dienstverlening. 

Strategie

De missie, visie en het gewaagde doel geven richting aan 4 thema's en daarmee aan de taakuitvoering van de RDW. De 4 thema's waar wij ons de komende jaren op richten zijn:

 • integraal toezicht op de voertuigketen;
 • het mogelijk maken en beheerst implementeren van innovaties;
 • informatie voor slimme(re) mobiliteit en handhaving;
 • eenvoudige en toegankelijke dienstverlening.

Kerntaken

De RDW heeft 4 belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid:

 • Toelating: Voertuigen en voertuigonderdelen toelaten op de Nederlandse en Europese markt.
 • Toezicht en controle: Toezicht houden op door de RDW erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
 • Registratie en informatieverstrekking: Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.
 • Documentafgifte: Documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-formulier.

Basisregister voertuigen

Het kentekenregister is sinds 2008 aangewezen als basisregister voertuigen van Nederland. De RDW is houder van dit register. In deze registratie staan voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaar/houder. Vele overheidsorganisaties en bedrijven, maken hier gebruik van. Meer over het kentekenregister leest u op de pagina Kentekenregister is basisregistratie voertuigen.

Verstrekkingsvoorwaarden

Verstrekking van gegevens uit het kentekenregister vindt plaats volgens de doeleinden en voorwaarden genoemd in de wet- en regelgeving en de aanvullende voorwaarden van de RDW. De Verstrekkingsvoorwaarden kunt u bekijken op de website van de Staatscourant.

Bescherming privacy

De RDW gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van voertuigeigenaren en -houders. De RDW voldoet aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en volgt de richtlijnen van Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor heeft de RDW het Keurmerk Privacy Auditproof gekregen voor de Basisregistratie Voertuigen (het kentekenregister) en het Nationaal Parkeer Register (NPR).

Persoonsgegevens

In bepaalde gevallen moet de RDW de identiteit van een persoon vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het aanvragen van een rijbewijs of de aanvraag van een tenaamstelling. De RDW vraagt alleen om een kopie van uw identiteitsbewijs wanneer dat volgens de wet toegestaan is. De RDW bewaart een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs volgens de AVG. In deze verordening staan de regels voor het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed