Strategische doelstellingen

De RDW opereert in een dynamische omgeving. De ontwikkelingen om ons heen gaan snel en als organisatie moeten we daar goed op in spelen. Hoe we dit doen is verwoord in strategische doelstellingen voor de komende jaren.

De 3 strategische pijlers van de RDW zijn:

  1. Vernieuwen vanuit continuïteit
  2. Toegesneden dienstverlening
  3. Samenwerken in ketens