Organisatiestructuur

De tweehoofdige directie van de RDW bestaat uit een Algemeen Directeur en een Directeur bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en oefent onafhankelijk van de directie en de minister toezicht uit en staat de directie bij met raad en advies.  

De RDW heeft 4 divisies en 8 stafafdelingen:

Divisie Toezicht & Beoordeling (T&B) richt zich op toezicht, erkenningen en individuele keuringen. T&B heeft 16 keuringsstations en een APK-centrum in Zwolle. Toezicht wordt gehouden bij alle erkenninghouders (voertuigbedrijven met een RDW-erkenning voor bijvoorbeeld het uitvoeren van de APK) door het hele land. Het managementteam van T&B werkt vanuit Zoetermeer.

Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating (VRT) heeft taken op het gebied van regelgeving op nationaal en internationaal niveau, test en typegoedkeuring van voertuig(onderdelen). En faciliteert experimenteerwetgeving en ontheffingen voor bijvoorbeeld bijzondere transporten. VRT werkt vanuit de locatie in Zoetermeer, nationaal en internationaal, en vanuit het RDW Testcentrum in Lelystad.

Divisie ICT voorziet in de fundamentele behoefte van de RDW aan moderne en beproefde ICT voorzieningen, ter ondersteuning en vernieuwing van RDW bedrijfsprocessen en dienstverlening. ICT werkt voornamelijk vanuit Groningen.

Divisie Registratie & Informatie (R&I) heeft een regisserende rol in de voertuig- en rijbewijsketen en een ondersteunende rol in de handhavingsketen. R&I beheert registers die met mobiliteit te maken hebben. Het meest bekend zijn het kenteken- en rijbewijsregister, het Nationaal Parkeer Register en het Verzekeringsregister. R&I werkt vanuit Veendam waar ook het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is gevestigd.

Stafafdelingen (Staven)
De stafafdelingen dragen met hun vakgebied bij aan het behalen van de RDW-doelstellingen en ondersteunen daarmee de divisies en directie. De 8 afdelingen zijn:       

  • Facilitair Bedrijf (FB),
  • Human Resources (HR),
  • Juridische en Bestuurlijke Zaken (JBZ),
  • Financiën & Control (F&C),
  • Communicatie,
  • Directiestaf (DS),
  • Strategie en Omgeving (SeO) en
  • Risk, Compliance & Audit (RCA).    

De staven zijn werkzaam op de hoofdlocaties in Zoetermeer en Veendam.

 

Schema organisatie RDW