Organisatiestructuur

De tweehoofdige directie van onze organisatie bestaat uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden en oefent onafhankelijk van de directie en de minister toezicht uit en staat de directie bij met raad en advies.  

Onze organisatie heeft 5 divisies en 8 stafafdelingen:

Divisie Toezicht & Beoordeling (T&B) richt zich op toezicht, erkenningen en individuele keuringen. T&B heeft 16 keuringsstations en een APK-centrum in Zwolle. De divisie houdt zich bezig met toezicht bij alle erkenninghouders (voertuigbedrijven met een erkenning voor bijvoorbeeld het uitvoeren van de APK) door het hele land. T&B is gevestigd in het hoofdkantoor in Zoetermeer.

Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating (VRT) heeft taken op het gebied van regelgeving op nationaal en internationaal niveau, testen en typegoedkeuring van voertuig(onderdelen). De divisie faciliteert experimenteerwetgeving en ontheffingen voor bijvoorbeeld bijzondere transporten. VRT is gevestigd in het hoofdkantoor in Zoetermeer, ons Testcentrum in Lelystad en op diverse nationale en internationale locaties

Divisie ICT voorziet in de fundamentele behoefte van onze organisatie aan moderne en beproefde ICT voorzieningen, ter ondersteuning en vernieuwing van bedrijfsprocessen en dienstverlening. ICT is gevestigd in onze locatie in Groningen.

Divisie Registratie & Informatie (R&I) heeft een regisserende rol in de voertuig- en rijbewijsketen en een ondersteunende rol in de handhavingsketen. R&I beheert registers die met mobiliteit te maken hebben. Het meest bekend zijn het kenteken- en rijbewijsregister, het Nationaal Parkeer Register en het Verzekeringsregister. R&I is gevestigd in Veendam waar ook het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) zit.

Divisie Tolheffing realiseert twee vormen van tolheffing die de Rijksoverheid in Nederland introduceert: tijdelijke tolheffing op de Blankenburgverbinding (verwacht 2024), en mogelijk de ViA15, én vrachtwagenheffing op het hoofdwegennet (verwacht 2026).

Stafafdelingen (Staven) dragen met hun vakgebied bij aan het behalen van onze doelstellingen en ondersteunen daarmee de divisies en directie. De 8 afdelingen zijn:       

  • Facilitair Bedrijf (FB);
  • Human Resources (HR);
  • Juridische en Bestuurlijke Zaken (JBZ);
  • Financiën & Control (F&C);
  • Communicatie (COM);
  • Bestuursondersteuning (BO);
  • Internationale Betrekkingen (IB);
  • Risk, Compliance & Audit (RCA).    

Organogram van de RDW met daarin afdelingen en divisies

Heeft deze informatie u geholpen?

niet goed erg goed