Directie en Managementteam

De directie van de RDW bestaat uit 2 leden. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de RDW. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken door de RDW. De minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemt de leden van de directie voor een periode van maximaal 4 jaar. De leden kunnen aansluitend worden herbenoemd voor maximaal 4 jaar en bij bijzondere omstandigheden nogmaals maximaal 2 jaar. De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Directie

Algemeen Directeur
Mw. J. (Jantina) Woudstra
Nevenfuncties:

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand - Gemeente Amsterdam   
 • bestuurslid Stichting tot bevordering van de hockeysport het Gooi

Directeur Bedrijfsvoering
Dhr. Z. (Zeger) Baelde
Nevenfuncties:

 • lid Dagelijks Bestuur Rijksbrede Benchmarkgroep
 • lid Manifestgroep
 • lid Program Board eID
 • lid Regieraad Identiteit en Authenticatie

Managementteam

De directie laat zich ten behoeve van de besluitvorming bijstaan door een managementteam:

 • Manager Divisie Toezicht & Beoordeling
  Dhr. W.E. (Willem) Rijnberg
 • Manager Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating
  Dhr. ing. M.J. (Maarten) Balk MBA
 • Manager Divisie Registratie en Informatie
  Dhr. ir. G. J. (Gert Jan) Holland 
 • Manager Divisie ICT
  Dhr. drs. G.J. (Gert-Jan) Theuwissen 
 • Hoofd afdeling Financiën en Control
  Mw. drs. M.C.A. (Marije) Stam MSc. RC
 • Hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken
  Mw. mr. N. (Nicolle) van Miltenburg – Kuijper
 • Hoofd afdeling Human Resources
  Mw. drs. K. (Karin) Disselen 
 • Hoofd afdeling Communicatie
  Mw. drs. J. (Jantien) Eising 
 • Hoofd afdeling Strategie en Omgeving
  Dhr. ir. S.A.J. (Servi) Beckers 
 • Hoofd afdeling Risk, Compliance en Audit
  Dhr. ir. G. (Gert) Maneschijn CISSP

  Het secretariaat wordt gevoerd door dhr. drs. S.C. (Stanley) Marugg LLB

Daarnaast laat de directie zich adviseren door:

 • Hoofd Facilitair Bedrijf
  Dhr. S. (Stephan) van Hoorn