Directie en Managementteam

Onze directie bestaat uit 2 leden en is belast met de dagelijkse leiding van onze organisatie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken door de RDW. De minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemt de leden van de directie voor een periode van maximaal 4 jaar. De leden kunnen aansluitend worden herbenoemd voor maximaal 4 jaar en bij bijzondere omstandigheden nogmaals maximaal 2 jaar. De bezoldiging van de directie stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat vast. 

Directie

Algemeen directeur
Mw. J. (Jantina) Woudstra

Nevenfuncties:

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand - Gemeente Amsterdam   
 • bestuurslid Stichting tot bevordering van de hockeysport het Gooi

Directeur bedrijfsvoering
Dhr. Z. (Zeger) Baelde

Nevenfuncties:

 • lid Dagelijks Bestuur Rijksbrede Benchmarkgroep
 • lid Manifestgroep
 • lid Program Board eID
 • lid Regieraad Identiteit en Authenticatie

Managementteam

De directie laat zich ten behoeve van de besluitvorming bijstaan door het managementteam:

 • Manager Divisie Toezicht & Beoordeling
  Dhr. W.E. (Willem) Rijnberg
 • Manager Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating
  Dhr. ing. M.J. (Maarten) Balk MBA
 • Manager Divisie Registratie en Informatie
  Dhr. ir. G.J. (Gert Jan) Holland
 • Manager Divisie ICT
  Dhr. drs. G.J. (Gert-Jan) Theuwissen 
 • Manager Divisie Tolheffing
  Dhr. ir. J.A. (Jan) Strijk
 • Hoofd afdeling Financiën en Control
  Dhr. Z. (Zeger) Baelde (tijdelijk)
 • Hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken
  Mw. mr. N. (Nicolle) van Miltenburg – Kuijper
 • Hoofd afdeling Human Resources
  Mw. drs. K. (Karin) Disselen
 • Hoofd afdeling Internationale Betrekkingen
  Dhr. ir. S.A.J. (Servi) Beckers
 • Bestuurssecretaris en hoofd afdeling Bestuursondersteuning
  Dhr. G.J.S. (Sebastiaan) van der Veer 

Daarnaast laat de directie zich adviseren door:

 • Hoofd afdeling Communicatie
  Mw. drs. J. (Jantien) Eising
 • Hoofd afdeling Risk, Compliance en Audit
  Dhr. ir. G. (Gert) Maneschijn CISS
 • Hoofd Facilitair Bedrijf
  Dhr. S. (Stephan) van Hoorn

Heeft deze informatie u geholpen?