De directie van de RDW bestaat uit 2 leden. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de RDW. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken door de RDW. De minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemt de leden van de directie voor een periode van 5 jaar. De leden zijn onbeperkt te hernoemen. De bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat nodig.

Directie

Algemeen Directeur
drs. A. van Ravestein
Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Vereniging voor Overheidsmanagement
 • Bestuurslid Stiching Aanpak Voertuigcriminaliteit
 • Lid Strategisch Beraad Idensys (voorheen eID-stelsel)
 • Voorzitter Handvestgroep Publieke Verantwoording

Directeur Bedrijfsvoering
Z. Baelde RA
Nevenfuncties:

 • lid Dagelijks Bestuur Rijksbrede Benchmarkgroep
 • lid Manifestgroep
 • lid Program Board eID
 • lid Regieraad Identiteit en Authenticatie

Managementteam

De directie laat zich ten behoeve van de besluitvorming bijstaan door een managementteam:

 • Manager Divisie Toezicht & Beoordeling
  P.F. Dietz MBA
 • Manager Divisie Voertuig Regelgeving & Toelating
  G.J.F. Doll
 • Manager Divisie Registratie en Informatie
  G.J. Holland
 • Manager Divisie ICT
  drs. G.J. Theuwissen
 • Hoofd afdeling Financiën en Control
  mw. drs. msc M.C.A. Stam
 • Hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken
  mr. H. Pasman
 • Hoofd afdeling Human Resources
  mw. drs. C.E. Disselen
 • Hoofd afdeling Communicatie
  mw. drs. J. Eising
 • Hoofd afdeling Strategie en Omgeving
  ir. S.A.J. Beckers

Het secretariaat wordt gevoerd door drs. S. Marugg.

Daarnaast laat de directie zich adviseren door:

 • Hoofd Facilitair Bedrijf
  S. van Hoorn