Overlegstructuren

De RDW neemt deel aan een aantal verschillende tactische overleggen met branche- en samenwerkingspartners. In deze overleggen informeren de RDW en externe stakeholders elkaar frequent over ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de dienstverlening van de RDW en de bedrijfsvoering van de stakeholders.

Platform Dienstverlening RDW

De RDW overlegt 2 keer per jaar met de brancheorganisaties in de voertuigsector via het Platform Dienstverlening RDW (PDR). In dit brancheoverleg houden de leden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de dienstverlening van de RDW.

Goedkeuringsoverleg

In het Goedkeuringsoverleg houden we de branche op de hoogte van ontwikkelingen en beantwoorden we vragen die spelen bij onze branche en achterban.

Overlegorgaan Centrale Ontheffingverlening (OCOV)

De RDW is initiatiefnemer en voorzitter van het Overlegorgaan Centrale Ontheffingsverlening (OCOV). Overheden en belangenorganisaties zijn door deelname nauw betrokken bij het doorvoeren van verbeteringen en het ontwikkelen van een toekomstbeeld.

Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK)

Deze stichting adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat over aangelegenheden in het kader van de Algemene Periodieke Keuring (APK). Deelnemers zijn alle bij de APK betrokken partijen.

Providers

Er zijn diverse overleggen met providers. Structureel en regulier vindt overleg plaats met de providers op het gebied van de dienstverlening (communicatiediensten en informatiediensten). Het gaat om overleggen met zowel informatie- als communicatieproviders. De informatieproviders ontvangen voertuiggegevens waarmee informatiediensten worden ontwikkeld. De communicatieproviders zorgen voor de levering van de registrerende RDW-diensten aan de erkenninghouders.

Tarievenoverleg

In het jaarlijkse tarievenoverleg bespreken we met een vertegenwoordiging van de branchepartijen de nieuwe tarieven voor het volgende jaar. 

 

Heeft deze informatie u geholpen?