In Silicon Valley gebeurt het

Automotive is een internationale industrie. Ontwikkelingen aan de andere kant van de wereld kunnen zomaar van invloed zijn op het werk van de RDW. In Silicon Valley, een gebied onder San Francisco, gebeurt veel. Alle autofabrikanten zijn hier met zelfrijdende voertuigen bezig. Maar ook technologiebedrijven als Google en Apple springen in op de laatste ontwikkelingen. Het symposium bood een uitgelezen kans om een kijkje te nemen bij deze voorlopers. Naast de RDW waren ook Rijkswaterstaat, het ministerie van IenM, de gemeente Helmond en vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven aanwezig.

Lange, inspiratievolle dagen

Van ’s morgens 8.00 uur tot ’s middags 17.30 uur dompelden zo’n 1.400 deelnemers zich onder in de wondere wereld van zelfrijdende voertuigen. Sprekers kwamen uit alle delen van de wereld en alle hoeken van het speelveld: fabrikanten, overheden, technologiebedrijven en universiteiten. Opmerkelijk waren een aantal vertoonde films. Die lieten zien dat er al in 1997 proeven werden gedaan met truck platooning en zelfrijdende auto’s en bussen op snelwegen. Twintig jaar later doen we zulke proeven nog steeds, waardoor je je afvraagt of er wel vooruitgang is geboekt… Maar die is er zeker! Dat komt door de bijna onbegrensde mogelijkheden die automatisering tegenwoordig biedt. Want waren we in 1997 al blij dat er een proef van de grond kwam waarin alles werkte, vandaag de dag weten we dat de techniek werkt. En daardoor hebben praktijkproeven inmiddels duidelijk andere doelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Verbetering van de verkeersveiligheid: technische hulpmiddelen reageren altijd alert en kunnen zo ongelukken voorkomen.
  • Toenemende verkeersefficiency: als voertuigen met elkaar en de infrastructuur praten, weten deze voertuigen exact wat er op de route gebeurt. En worden bijvoorbeeld spookfiles voorkomen.
  • Social inclusion: een belangrijk voordeel van zelfrijdende voertuigen is dat ouderen en gehandicapten mobiel blijven.

Toekomstbeelden: verschillen én overeenkomsten

Tijdens de drie symposiumdagen schetsten de sprekers diverse toekomstscenario’s. En ondanks dat deze op onderdelen verschilden, waren er ook duidelijk overeenkomsten. Zo deelden sprekers het beeld dat de rol van de mens de komende tientallen jaren nog niet is uitgespeeld. Wel komen er voor overzichtelijke taken, zoals parkeren, filerijden en langere afstanden, al binnen vijf jaar geautomatiseerde systemen. Ook openbaar vervoer-oplossingen zijn binnen handbereik. Zoals zelfrijdende bussen die op vaste routes rijden, bijvoorbeeld in de stad. Doordat verkeersdeelnemers en infrastructuur constant informatie met elkaar delen, ontstaat er een ‘digitale werkelijkheid’ in de Cloud. In deze virtuele omgeving worden veranderingen in het verkeersbeeld snel doorgerekend en naar voertuigen gestuurd. Is er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd, of een weg afgezet? Dan wordt de navigatie meteen geüpdatet en rijdt het voertuig een andere route.

Verschuiving van bezit naar gebruik

Zodra de software meer ingewikkelde verkeerssituaties aankan, kunnen voertuigen hele routes zelf rijden. Of na het afzetten van een passagier zelf doorrijden naar de volgende. Op dat moment vindt er een verschuiving plaats van autobezit naar -gebruik. Technologiebedrijven en fabrikanten oefenen hier al mee, samen met verhuurbedrijven. Die zijn immers gewend om grote aantallen voertuigen te beheren. De komst van Artifical Intelligence, zelflerende software, draagt hieraan bij. Net als de mens zal de software verkeerservaring opdoen en, al lerende, beter worden. Dat het bedrijven niet lukt om in hun eentje aan te haken bij alles wat er gebeurt, is duidelijk. In 2016 werden er dan ook meer samenwerkingsverbanden gesloten dan in de hele vijf jaar ervoor. We zien inmiddels ontwikkelingen richting virtuele (simulatie)testen van zelflerende software. Hetzelfde geldt voor het simuleren van verkeerssystemen met schaalmodellen, het stresstesten van deze systemen op een afgesloten testbaan en een verkeersexamen waarbij de software het rijbewijs haalt. Voor de RDW is het de uitdaging om op tijd te zorgen voor regelgeving die aansluit bij alle ontwikkelingen.

Meer weten?

Meer informatie over het symposium is te vinden op: deze link opent in een nieuw vensterwww.automatedvehiclessymposium.org. Zelf een bijeenkomst over dit onderwerp bijwonen? Op 5 september organiseert mobiliteitsnetwerk Connekt een event. Kijk hiervoor op deze link opent in een nieuw vensterwww.connekt.nl.


Automated Vehicle Symposium 2017 in San Francisco_1