Met de update wordt de bestuurder gecorrigeerd en ondersteund met sturen. Denk hierbij aan zaken als hulp bij parkeren en om binnen de lijnen van de weg te blijven. Bij hogere snelheden moet de bestuurder de handen aan het stuur houden. De bestuurder blijft daarbij de baas over de auto, conform de huidige Europese regelgeving.

Typegoedkeuring Tesla

De RDW is bij alle gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van typegoedkeuring bij Tesla betrokken en verzorgt de typegoedkeuring voor deze voertuigen. Zo is de RDW ook verantwoordelijk voor de toelating van de hierboven genoemde innovatie. Na een software-update kunnen ook bepaalde bestaande voertuigen van deze functionaliteit gebruik maken.

Wat is een typegoedkeuring?

Nieuwe voertuigen die in Europa voor het eerst op de weg komen, moeten beschikken over een typegoedkeuring afgegeven door een typegoedkeuringinstantie. Voor Nederland is dat de RDW. Een voertuig of onderdeel dat voor typegoedkeuring aan de RDW wordt aangeboden, moet geproduceerd zijn door een fabrikant waarvan het productieproces onder toezicht van de RDW staat. Voor de typegoedkeuring zelf geeft de RDW certificaten af. Een typegoedkeuring bestaat uit zo'n 50 verschillende deelcertificaten. Het gaat daarbij om allerlei onderdelen van de auto die apart gecertificeerd moeten worden. Zijn alle certificaten behaald dan volgt er een controle en als aan alle eisen is voldaan wordt een typegoedkeuring afgegeven voor het hele type van dit voertuig. Met de typegoedkeuring wordt dat type voertuig toegelaten tot de weg. Een autofabrikant moet er vervolgens voor zorgen dat alle auto's die geproduceerd worden, blijven voldoen aan de eisen van de typegoedkeuring. Dat wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Een wijziging, bijvoorbeeld in de software, moet vóór invoering door een typegoedkeuringinstantie worden beoordeeld. In het geval van Tesla is dat de RDW.