Europese typegoedkeuring

Als een EU-lidstaat een voertuigtype voor het eerst registreert moet deze een Europese typegoedkeuring hebben. In een Europese typegoedkeuring staat uitgebreide voertuiginformatie zoals massa's, afmetingen en emissiegegevens van voertuigen.

Uitbreiding

De nieuwe dataset is een uitbreiding van de open voertuigdata die de RDW al sinds 2012 aanbiedt. Met die data kan de markt op basis van betrouwbare voertuiggegevens eigen innovatieve diensten ontwikkelen. De RDW biedt ook andere mobiliteitsdata aan, zoals gegevens over recalls,parkeergebieden en tarieven. Dit sluit aan op Nederlands en Europees beleid om informatie die de overheid vanuit zijn publieke taak verzamelt als open data beschikbaar te stellen.

Database

Sinds 1998 heeft de RDW een database met gegevens afkomstig van alle Europese typegoedkeuringen van voertuigen. De nieuw toegevoegde gegevens komen uit dit register en zijn verplicht. Deze gegevens staan vermeld op een Europese Certificaat van Overeenkomst (CvO). Dit Europees voorgeschreven document geeft de fabrikant bij ieder nieuw voertuig af.

Per voertuigcategorie

De hoeveelheid open data verschilt per voertuigcategorie. Zo zijn de gegevens voor personenvoertuigen, brommers, motorfietsen en 3-wielers nagenoeg compleet. Voor bussen, bedrijfswagen, aanhangwagens en opleggers geldt dit niet. Bij deze Europese typegoedkeuringen registreert de RDW de voertuigdata pas op het moment dat het digitale CvO ontvangen is. Dit CVO is gebaseerd op een van die Europese typegoedkeuringen.

Marketplace

De RDW biedt de dataset aan op een zogenoemde marketplace die via opendata.rdw.nl en data.overheid.nl te bereiken is.