Jaarverslag 2015 RDW: meer aandacht voor menselijke maat

Zoetermeer De RDW heeft zijn jaarverslag 2015 gepubliceerd. In dit jaarverslag blikt de RDW terug op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten.

Bijvoorbeeld de verdere digitalisering van de RDW-dienstverlening, de ontheffingen voor intelligente transportsystemen die bestuurders ondersteunen bij het rijden en het streven van de RDW om meer aandacht te hebben voor de menselijke maat in automatiseringsprocessen.

Menselijke maat

De RDW beheert diverse registers en beschikt over grote hoeveelheden data. ‘Steeds meer houden we bij het verwerken van die data rekening met de menselijke maat’, zegt Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW. ‘Digitalisering leidde vooral tot meer efficiency. Nu is het tijd voor een volgende stap en zoeken we naar manieren waarop we die data zo kunnen inzetten om ook het publiek beter te bedienen.’

Proces verbetert

Door geautomatiseerde registervergelijking kan de RDW heel snel overtredingen detecteren. Sneller dan mensen dat soms zelf door hebben. Dan kunnen bekeuringen gaan stapelen, bijvoorbeeld als ze op een verkeerd adres terechtkomen. Reageert iemand niet op een aantal bekeuringen, dan bekijkt de RDW wat er aan de hand is. Dat verwachten mensen ook van de overheid: maatwerk en aandacht voor de persoonlijke situatie. In 2015 zijn daarom verbeteringen in het proces aangebracht en heeft de voertuigketen (met o.a. CJIB en OM) 325 zogeheten bijzondere gevallen besproken. Voor 2016 is het streven om het aantal probleemgevallen verder terug te dringen.

Dieselgate en sjoemelsoftware

Het dieselschandaal bij Volkswagen leidde tot veel media-aandacht. Van Ravestein: “Het proces moesten we uitleggen aan de politiek en media. De RDW heeft geen goedkeuringen afgegeven voor de dieselemissies van het Volkswagenconcern. Er is extra informatie opgevraagd bij fabrikanten aan wie de RDW wél een emissiecertificaat heeft afgegeven.” Binnenkort start een speciaal testprogramma dat samen met TNO is opgezet om eventuele fraude beter te kunnen opsporen.

RDW registreert recalls

Als er een probleem in een voertuig is met een mogelijk gevaar voor de verkeersveiligheid en/of het milieu, dan moet een fabrikant een recall of terugroepactie uitvoeren. In 2015 waren er 261 gepubliceerde recalls. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van 2014. Deze stijging komt doordat fabrikanten meer gebruik maken van deze mogelijkheid en dat bijvoorbeeld een onderdeel (bijvoorbeeld airbags) in meerdere merken is verwerkt. Heeft zo’n onderdeel een storing, dan moeten meerdere merken een recall doen met als gevolg meerdere recallmeldingen. Andere reden voor de stijging is dat de RDW actief recallmeldingen buiten Europa volgt en onderzoekt of deze storingen ook betrekking hebben op voertuigen die ook in Nederland rond rijden.

Informatieverstrekking

Afgelopen jaar bevroegen politie en Justitie voor de uitvoering van de wettelijke handhavingstaken zo’n 549 miljoen keer de RDW-registers online. ‘Dit is een stijging van 18% ten opzichte van 2014, aldus Van Ravestein. ‘Deze toename is toe te schrijven aan een intensievere toepassing van automatische nummerbordherkenning (ANPR). De informatieverstrekking in de vorm van bestanden van voertuiggegevens aan politie en Justitie is met 26% afgenomen t.o.v. 2014. Gemeenten hebben in 2015 circa 30% meer online gegevens opgevraagd. Deze toename heeft te maken met de uitbreiding van het Nationaal Parkeerregister (NPR) met 19 gemeenten. Inmiddels maken 65 gemeenten gebruik van het NPR bij het uitvoeren van het parkeerbeleid.

De publicatie van het jaarverslag is onder voorbehoud. Formeel moet de minister van Infrastructuur en Milieu nog haar goedkeuring geven. Het jaarverslag 2015 is te vinden op Externe linkjaarverslag.rdw.nl.