RDW kijkt ook naar de effectiviteit van de regelgeving. De voertuigontwikkelingen gaan steeds sneller, dus de regelgeving moet toekomstbestendig zijn.

Dienstverlening RDW stijgt

De dienstverlening van de RDW is in 2016 ten opzichte van 2015 gegroeid door:

  • een toename van het aantal kentekenonderzoeken (15%);
  • een stijging van meerdere soorten van ontheffingsverlening (totaal 10%);
  • een stijging van het gegevensgebruik door overheden.

Dit laatste heeft onder meer betrekking op het succes van het Nationaal Parkeer Register voor gemeenten (86% meer online bevragingen). Steeds meer gemeenten sluiten aan op het Nationaal Parkeer Register en gebruiken de gegevens voor de parkeerhandhaving.

Stijging kentekenonderzoeken

Door de aantrekkende economie blijft het aanbod van te registreren importvoertuigen toenemen. Dit zorgt in 2016 voor een forse stijging (gemiddeld +15%) van het aantal kentekenonderzoeken. Een belangrijke factor is het tekort aan occasions op de Nederlandse markt, waardoor meer tweedehands voertuigen worden geïmporteerd. ‘Het aanbod van geïmporteerde voertuigen neemt nog ieder jaar toe’, aldus Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW. ‘De RDW onderzoekt hoe dit proces nog efficiënter ingericht kan worden.'

Regelgeving op tijd geschikt

Een andere ontwikkeling betreft de toenemende software in nieuwe auto’s. Bestuurdersondersteunende systemen in de auto zijn inmiddels gemeengoed. ‘Ook volledig autonome auto’s staan al snel op de stoep’, verwacht directeur bedrijfsvoering Zeger Baelde. ‘Grote softwareleveranciers zeggen ons dat zij vanaf 2020 hun software daarvoor gereed hebben. We moeten volop aan de slag om de regelgeving op tijd geschikt te maken.’

Snelle ontwikkelingen

Zeger Baelde: ‘Op termijn moeten we ook kijken naar de effectiviteit van de regelgeving. De ontwikkelingen gaan steeds sneller, dus de regelgeving moet toekomstbestendig zijn. De regels verder detailleren, gaat ons niet helpen. We moeten ze op een abstracter niveau formuleren en voor lief nemen dat we in het toezicht meer discussie met elkaar kunnen hebben.’

Contact burgers

Ab van Ravestein: ‘Digitalisering van publieke dienstverlening mag niet ten koste gaan van de menselijke maat. In een pilot met ketenpartners is binnen de handhaving van APK- en WAM-overtredingen actief contact gezocht met burgers die meerdere overtredingen op hun naam hadden staan. Hierdoor werd opstapeling van boetes voorkomen. De pilot was daarmee een succes en wordt in 2017 als regulier proces ingericht’.

Voorbehoud goedkeuring

Publicatie van het jaarverslag vindt plaats onder voorbehoud van officiële goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Milieu. Het jaarverslag 2016 is te vinden op jaarverslag.rdw.nl.