Ondersteuning van de bestuurder

Er zijn op dit moment nog geen echt zelfsturende voertuigen op de markt. Wel worden bestuurder-ondersteunende systemen vaker ingebouwd. De bestuurder moet hierbij nog steeds de auto onder controle hebben. Hij moet altijd kunnen ingrijpen. Hoewel de huidige bestuurderondersteunende systemen nog veel van de bestuurder eisen, vindt de RDW dat deze systemen uiteindelijk de veiligheid ten goede komen.

Naamgeving

Autofabrikanten gebruiken voor deze geavanceerde bestuurderondersteunende systemen commerciële benamingen zoals Steering Pilot, Piloted Driving, Auto Pilot en Lane Assist. Een dergelijke naam kan de suggestie wekken dat er sprake is van een zelfrijdende auto. Dat is nog niet het geval. De fabrikanten zijn op zich vrij in de keuze van commerciële benamingen. De RDW vindt het van belang dat bestuurders goed worden geïnformeerd door de fabrikanten over deze systemen en het juiste gebruik ervan.