Marktpartijen en gemeenten kunnen met deze data toepassingen ontwikkelen om het parkeergemak voor bezoekers en gemeenten te vergroten. Q-Park leverde de basis voor het platform. Via hun eigen webservice bieden zij als enige sinds enkele jaren beschikbaarheidsinformatie, openingstijden en tarieven aan websites en apps zoals die van de ANWB. Zij zijn dan ook de eerste die gegevens via het landelijke open data loket aanbiedt.

Actueel

Met de ‘real time’ beschikbaarheidsgegevens krijgen automobilisten een actueel overzicht van hun parkeermogelijkheden. Na Q-Park zullen ook andere parkeerbedrijven de vrije plaatsen van hun parkeergarages gaan aanbieden. In de toekomst bieden ook gemeenten via de website beschikbaarheidsgegevens van parkeerplaatsen op straat aan.

Doel

Met het beschikbaar stellen van parkeerdata wil de overheid marktpartijen stimuleren om reisinformatiediensten te ontwikkelen. Gemeenten, partijen uit de parkeerbranche en andere belanghebbenden hebben aangegeven hier grote voordelen in te zien. De diensten kunnen automobilisten helpen om snel een keuze voor een parkeerplaats te maken. Dat levert ze meer gemak en minder tijdverlies op. Ook zorgt het voor minder overlast door zoekverkeer en hierdoor minder belasting van het milieu.

Beter Benutten

In de zomer van 2013 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu aangekondigd binnen 2 jaar de parkeerdata te willen ontsluiten. Dat gebeurt vanuit het programma Beter Benutten, een samenwerkingsverband van Rijk, regio en bedrijfsleven. Beter Benutten wil de bereikbaarheid over weg, water en spoor verbeteren door betrouwbare mobiliteitsdata laagdrempelig beschikbaar te stellen voor informatiediensten. Sinds januari 2014 zijn al gegevens van de parkeergebieden en –tarieven van gemeenten en commerciële parkeerbedrijven als open data te gebruiken.

Nieuw platform

De data zijn te vinden op een nieuw platform voor mobiliteitsdata van de RDW: deze link opent in een nieuw vensterhttp://opendata.rdw.nl. Op het platform zijn ook open voertuigdata beschikbaar, zoals de kentekengegevens. Het platform biedt ontwikkelaars diverse mogelijkheden om de data te bekijken, te combineren en eenvoudig zelf te gebruiken. Zo kunnen ze gegevens direct op een andere website of mobiele toepassing weergeven. Ontwikkelaars krijgen ondersteuning met handleidingen, beschrijvingen en een forum.