Gematigd tarievenbeleid

De tarieven van de RDW blijven al jaren gemiddeld op hetzelfde niveau. De RDW voert een gematigd tarievenbeleid door stevig op kostenreductie, procesvernieuwing en efficiency te sturen. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die de RDW maakt voor de betreffende dienst. De RDW heeft geen winstoogmerk.

Ontwikkelingen 2017

Het komende jaar voert de RDW verdere verbeteringen in de processen door. Zo moderniseren we de erkenningen van en het toezicht op de voertuigbranche en werken we aan het optimaliseren van de tellerstandregistratie om zo tellerfraude tegen te gaan. Ook de digitale dienstverlening blijft in ontwikkeling. In 2017 bereiden we een pilot voor om de verlenging van een rijbewijs digitaal aan te kunnen vragen. Meer informatie over deze en andere ontwikkelingen verschijnt binnenkort op Over RDW.

Publicatie tarieven

De RDW-tarieven voor 2017 zijn gepubliceerd in de deze link opent in een nieuw vensterStaatscourant.