Omgeving

Ter afstemming van beleidsontwikkeling voeren de RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestructureerd overleg in een aantal overleggremia. Daarnaast vindt periodiek overleg tussen de directie en Raad van Toezicht plaats. De RDW onderhoudt ook voor een goede uitvoering van de publieke taken op gestructureerde wijze relaties met onder meer:

  • diverse andere ministeries en overheidsinstellingen
  • verschillende sectoren in de voertuigbranche
  • verzekeraars
  • leasemaatschappijen
  • individuele brancheorganisaties

Schema omgeving van RDW


 

Ga naar de navigatie