Door op kostenreductie, procesvernieuwing en efficiency te sturen, blijven de tarieven van de RDW al jaren gemiddeld op hetzelfde niveau. De hoogte van de tarieven wordt bepaald door de kosten die de RDW maakt voor de betreffende dienst. De RDW heeft geen winstoogmerk.

Bekijk de tarieven

De RDW-tarieven voor 2018 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.