Rijbewijsuitgifte door de RDW

De RDW is op grond van de Wegenverkeerswet 1994 belast met de verantwoordelijkheid voor de productie en de levering van rijbewijzen. Sinds 14 november 2014 geeft de RDW een nieuw en nog beter beveiligd rijbewijs af. Dit rijbewijs is onder andere door toevoeging van een chip nog moeilijker na te maken. Het personaliseren door de RDW verkleint het risico van verlies en is sneller. Ook maakt personaliseren deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid die de RDW heeft voor de productie van rijbewijzen. Tot slot is er bij het personaliseren een toenemende vraag naar een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, wat onlosmakelijk verbonden is met onze missie: veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit.

Zelf de echtheid controleren

U kunt zelf nagaan wat de echtheidskenmerken zijn. De RDW heeft hiervoor een app (RDW rijbewijs) ontwikkeld die de echtheidskenmerken van het rijbewijs uitlegt. Deze app toont de echtheidskenmerken van de rijbewijsmodellen van 2006, 2013 en 2014 en is in de diverse stores gratis te downloaden. Voor meer informatie over hoe u de echtheidskenmerken van een rijbewijs kunt controleren, gaat u naar het artikel echtheidskenmerken rijbewijs.