De samenleving verandert. De deeleconomie is in opkomst. Het tv-programma Opgelicht?! belichtte de keerzijde van de deeleconomie: oplichting bij de verhuur van auto's door particuliere eigenaren.

De RDW heeft in de uitzending aangegeven voortdurend te streven naar verbeteringen van de dienstverlening aan burgers en bedrijven om fraude te voorkomen. De concrete plannen voor verdere verbetering worden nu verder uitgewerkt en volgend jaar ingevoerd.