Acties RDW vermoedelijk misbruik persoonsgegevens

De RDW heeft naar aanleiding van het RTL Nieuws over het vermoedelijke misbruik van persoonsgegevens acties ondernomen.

Deze acties zijn:

  • De RDW is, samen met het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit) een onderzoek gestart naar de vraag of sprake is van een datalek en zo ja, bij welke persoon of organisatie. Dit onderzoek moet uitwijzen waar de gegevens vandaan komen en of er sprake is van misbruik. Het staat niet vast dat dit vermoedelijke misbruik gebeurt door rechtstreekse raadpleging van het kentekenregister. Daarom heeft de RDW aangifte gedaan bij de politie. De RDW is nu in afwachting van de bevindingen van de politie en heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ge├»nformeerd.
  • De directie en de Raad van Toezicht hebben besloten een externe partij de opdracht te geven tot een onderzoek naar de structurele maatregelen van de RDW om het kentekenregister nog veiliger te laten raadplegen door eigen medewerkers, andere overheidsdiensten en overige beroepsbeoefenaren.   

Maatschappelijk gebruik

Meerdere overheidsdiensten, beroepsbeoefenaren en burgers maken gebruik van de kentekenregistratie van de RDW. Overheidsdiensten als de politie, de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incasso Bureau en gemeenten hebben op basis van wetgeving toegang tot het kentekenregister van RDW. Deze diensten gebruiken het kentekenregister bijvoorbeeld bij opsporing, handhaving en belastingheffing. Ook beroepsbeoefenaren als gerechtsdeurwaarders en verzekeraars kunnen het register raadplegen om bijvoorbeeld de betrouwbaarheid/juistheid van gegevens te checken. Net als de RDW moeten deze organisaties bij het gebruik van persoonsgegevens voldoen aan de eisen die de overheid daar aan stelt, met name vanuit privacybescherming. Burgers moeten er immers van uit kunnen gaan dat hun privacygevoelige gegevens veilig zijn bij de overheid. Als het om louter technische voertuiggegevens gaat, is het kentekenregister voor iedereen te raadplegen.

Veiligheid

De RDW spant zich uitermate in om privacygevoelige data te beschermen tegen misbruik door onbevoegden. Veiligheidsmaatregelen maken onderdeel uit van alle processen die te maken hebben met het registreren en bevragen van het kentekenregister. Om lekken van privacygevoelige data te voorkomen laat de RDW de processen ieder jaar onafhankelijk toetsen, vindt er permanente monitoring plaats evenals steekproeven.