Bellen na boetes succesvol

Mensen die meerdere boetes hebben gehad voor een voertuig dat niet verzekerd of gekeurd is? Dan heeft het weinig nut om nóg een boete op te leggen. Daarom probeert de RDW sinds 2016 telefonisch contact met hen te krijgen. Die methode is steeds succesvoller. Driekwart van de mensen regelden in 2018 na contact met de RDW dat hun voertuig weer verzekerd en/of gekeurd is of dat de registratie van het voertuig is aangepast.

Dat blijkt uit de evaluatie van dit traject. Met deze vernieuwende aanpak helpt de RDW om aan de verzekerings- en keuringsplicht te voldoen, in plaats van nog meer boetes op te leggen. In 2018 ging het om 28.850 voertuigen. Zo draagt de RDW eraan bij dat iedereen veilig en vertrouwd de weg op kan.

Zaakjes zelf regelen

Sinds 2016 proberen medewerkers van de RDW contact met de eigenaar te leggen als die meerdere boetes heeft gehad. Het gaat daarbij om voertuigen die geen aansprakelijkheidsverzekering of geen geldige APK hebben. Deze mensen krijgen een brief met het verzoek om de RDW te bellen. Het merendeel belt inderdaad zelf terug. Gezamenlijk nemen de klant en de medewerker door wat er moet gebeuren om weer aan de wet te voldoen. Dat kan gaan om het verlengen van de verzekering, maar bijvoorbeeld ook om de beëindiging van de registratie vanwege sloop.
Van alle mensen die een terugbelbrief kregen, zorgt 76% van alle personen ervoor dat het voertuig weer verzekerd/gekeurd is of dat de registratie rondom het voertuig is aangepast (bijvoorbeeld na demontage of overschrijving). In 2017 was dit nog 56%. In 70% van de gevallen zijn zelfs alle andere voertuigen van deze mensen weer verzekerd en gekeurd. Mensen vinden het prettig dat de overheid hen helpt om hun zaakjes zelf te regelen. Zorgen mensen er niet voor dat hun voertuig verzekerd en gekeurd is, dan krijgen ze uiteraard alsnog een boete.

Constant verbeteren

De RDW schrijft het succes toe aan het constant verbeteren van de werkwijze. Zo lukt het steeds beter om de juiste toon en aanpak te vinden. Dat is niet makkelijk omdat het vaak om mensen gaat die meer problemen hebben, zoals schulden of minder doen-vermogen. Ook krijgen mensen die niet meteen reageren, een herinneringsbrief. Bovendien werken alle afdelingen binnen de RDW beter samen om problemen op te lossen. Zo krijgen mensen weleens meerdere keren een boete  terwijl ze hun voertuig al gesloopt hebben zonder dit bij de RDW te melden. In dat geval past de RDW alsnog de registratie aan. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het dossier ‘Handhaven met menselijke maat’ op deze website.