Hoe schoon is uw voertuig?

Schone lucht is in het drukbevolkte Nederland een steeds belangrijker thema. Zo wordt bijvoorbeeld druk gediscussieerd hoe Nederland de stikstofuitstoot omlaag kan krijgen. Met hun uitlaatgassen stoten voertuigen deeltjes uit die de luchtkwaliteit verslechteren. Hoe schoon is uw voertuig eigenlijk?

In de deze link opent in een nieuw venster kentekencheck op deze website kunt u de gegevens van uw voertuig(en) zelf opzoeken. Toets uw kenteken in, klik op het tabblad ‘Motor & Milieu’ en vervolgens op ‘Uitstoot’. Daar vindt u gegevens die relevant zijn voor schone lucht, zoals de uitstoot van fijnstof, de CO2-uitstoot, de emissieklasse en de aanwezigheid van een roetfilter.  

Nieuwe gegevens voor dieselvoertuigen

De RDW heeft onlangs twee gegevens aan het kentekenregister toegevoegd die meer vertellen over hoe schoon een voertuig is: ‘emissieklasse’ en ‘uitstoot deeltjes’. Voor alle dieselvoertuigen zijn deze gegevens dit najaar volledig gevuld. Ook zijn enkele gegevens gewijzigd als gevolg van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).  

De emissieklasse

De emissieklasse is een maat voor de uitstoot van uitlaatgassen. Daarbij wordt gekeken naar de uitstoot van fijnstof, koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx). Voor sommige voertuigen is hiervoor vroeger de zogeheten ‘euroklasse’ vastgesteld. In het najaar van 2019 heeft de RDW van alle voertuigen de emissieklasse vastgesteld. Hoe hoger de emissieklasse, hoe schoner uw voertuig. Zo betekent de waarde 0 dat het voertuig veel vervuilende stoffen uitstoot en de waarde 5 dat het voertuig minder vervuilende stoffen uitstoot.  

De uitstoot van vervuilende deeltjes

Fijnstof kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben zoals longaandoeningen. De hoeveelheid fijnstof die voertuigen uitstoten, wordt ook apart gemeten. In de deze link opent in een nieuw venster kentekencheck vindt u die onder de naam ‘Uitstoot deeltjes’. De fabrikant van het voertuig heeft de fijnstofuitstoot vastgesteld voordat het voertuig de weg op mocht. De uitstoot wordt uitgedrukt in de massa van het aantal deeltjes per gereden kilometer of per kWh. Een uitstoot van meer dan 5 mg/km of 10 mg/kWh wordt over het algemeen als vervuilend beschouwd. Lees meer over fijnstof

WLTP

Ook zijn enkele gegevens gewijzigd als gevolg van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Dat is een test waarmee de uitlaatgasemissies van een auto worden gemeten. De resultaten van test horen bij de typegoedkeuring van een auto. Vroeger werd hiervoor de NEDC-methode gebruikt. Die is verouderd omdat de resultaten van de NEDC-test steeds meer gingen afwijken van de emissies en het verbruik in de praktijk. De WLTP-test levert meer realistische testresultaten op. De gemeten CO2-uitstoot is over het algemeen hoger dan bij de NEDS-test. De andere waarden staan nu ook in de deze link opent in een nieuw venster kentekencheck.    

Meer informatie

  • Wilt u weten welke gegevens de RDW van u, uw rijbewijzen en uw voertuig(en) heeft? Kijk dan in Mijn RDW.
  • Wilt u de gegevens op papier, bijvoorbeeld voor het geval u uw auto wil verkopen? Bestel dan gratis het tellerrapport van uw voertuig. Daarop staat ook een volledig overzicht van alle geregistreerde tellerstanden.