Uitstootgegevens voortaan gegroepeerd via RDW Kentekencheck

Vanaf dinsdag 16 juli is in de RDW Kentekencheck op de website van de RDW alle informatie over uitstoot van een voertuig gegroepeerd. Met deze informatie geeft de RDW inzicht in de milieubelasting van een voertuig. Zo is meteen te zien wat de belasting van een voertuig op de luchtkwaliteit en het milieu is.

Informatie uitstoot

Via de deze link opent in een nieuw venster RDW Kentekencheck kun je op het tabblad 'Motor en milieu' meer informatie vinden over brandstof, de uitstoot van fijnstof en uitstoot van CO2. Nieuw is dat op het tabblad zichtbaar is of een voertuig bij productie een roetfilter had en of die verwijderd is. Verder staat de milieuclassificatie vermeldt die het EG euroniveau aangeeft of het voertuig eventueel een bepaalde milieuzone in mag.

Uitgebreidere vermelding

Als een voertuig meerdere brandstofsoorten heeft, bijvoorbeeld elektrisch en benzine, dan staat de milieubelasting van beide brandstofsoorten voortaan vermeldt. Eerder stond alle informatie onder de rubriek ‘Milieuprestaties’. Daar vindt u nu informatie over het brandstofverbruik, vermogen en geluidsniveau van het voertuig.

Schone lucht

Omdat luchtvervuiling een steeds groter probleem wordt in Nederland, wil de RDW - door de uitstootgegevens overzichtelijk te maken - aansluiten bij de ontwikkelingen rondom het klimaat en een duurzame omgeving.

Kentekencheck

De gegevens zijn op te vragen via de kentekencheck van de RDW op deze link opent in een nieuw venster https://ovi.rdw.nl.