Fijnstofheffing voor dieselauto's

In de media verschijnen berichten over duizenden dieselrijders die ten onrechte een aanslag voor fijnstofheffing hebben gekregen. In dit bericht leest u wat er aan de hand is en wat u als dieselrijder het beste kunt doen.    

Sinds 1 januari moeten eigenaren van vervuilende dieselauto’s een extra fijnstofheffing betalen. Het doel van de maatregel is om het gebruik van deze vervuilende auto’s te ontmoedigen, zodat minder schadelijke stoffen in de lucht komen. De Belastingdienst heeft in november 2019 de eigenaren van omstreeks 500.000 auto’s een brief gestuurd om hen te informeren. Inmiddels zijn de eerste aanslagen uit het eerste tijdvak verstuurd.

Roetfilter

De Belastingdienst baseert zich bij de belastingheffing op uitstootgegevens uit het kentekenregister, te weten ‘V5. Uitstoot deeltjes’. Dit gegeven krijgt de RDW van de fabrikant. Teveel uitstoot (meer dan 5 mg/km of 10 mg/kWh) betekent een extra heffing. Van erg oude auto’s wordt de uitstoot niet gefilterd, waardoor die zeker niet voldoen aan de norm. Daarom moeten dieselrijders de extra heffing ook betalen als geen uitstootgegevens bekend zijn. Een sterke indicatie of de auto schoon genoeg is, is het roetfilter. De meeste auto’s met af-fabriek roetfilter zijn schoon genoeg, maar niet allemaal. Later ingebouwde roetfilters zorgen er niet voor dat de uitstoot voldoende vermindert.

Foutieve gegevens

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de gegevens in het kentekenregister juist zijn. Daarom heeft de RDW alle mogelijke moeite gedaan om de gegevens over de roetuitstoot te controleren en/of aan te vullen. De gegevens komen rechtstreeks van de fabrikant of, bij import, uit het land van herkomst. Het gaat veelal om oude gegevens (vanaf 1998) en die indertijd nog niet de waarde hadden (en aandacht kregen) die ze nu hebben. In enkele gevallen zijn foutieve of zelfs geen gegevens over de uitstoot geregistreerd. Dit komt doordat niet alle fabrikanten hebben meegewerkt aan het bijwerken van de gegevens.

Gegevens wijzigen

Kloppen de gegevens niet of ontbreken ze? In dat geval wil de RDW de gegevens graag rechtzetten. Dat is inmiddels voor ongeveer 6500 voertuigen gebeurd. Heeft u een informatiebrief of een aanslag van de Belastingdienst gehad? En twijfelt u of de gegevens over uitstoot kloppen? Dan raden we u aan om eerst zelf te kijken welke uitstootgegevens geregistreerd staan via de RDW deze link opent in een nieuw venster kentekencheck (V.5. Uitstoot deeltjes). Is die hoger van 5 mg/km,  of 10 mg/kWh of onbekend, dan is de extra heffing van toepassing.

  • Is de auto voor het eerst in Nederland geregistreerd? Dan kloppen de gegevens over uitstoot. De gegevens komen rechtstreeks uit de typegoedkeuring van de fabrikant. Deze eigenaren moeten de extra fijnstofheffing betalen. U kunt dit zelf checken op de deze link opent in een nieuw venster kentekencheck onder Basis > Vervaldata en historie. Is de ‘datum eerste toelating’ gelijk aan de ‘datum eerste afgifte Nederland’, dan is de auto in Nederland toegelaten.
  • Gaat het om een voertuig dat individueel uit het buitenland is geïmporteerd? Dan kan het zijn dat we onvolledige gegevens hebben gekregen uit het land waar het voertuig vandaan kwam. In dat geval staan wellicht geen gegevens geregistreerd, terwijl het voertuig wel aan de uitstootnorm voldoet. U kunt dit zelf checken op de deze link opent in een nieuw venster kentekencheck onder Basis > Vervaldata en historie: is de ‘datum eerste toelating’ anders dan ‘datum eerste afgifte Nederland’, dan is de auto later geïmporteerd. We adviseren eigenaren om bij de officiële importeur een Certificaat van Overeenstemming (CvO) op te vragen. Uit de typegoedkeuring die op het CvO staat kan de RDW de exacte waarde van de roetuitstoot halen. Lukt het op deze manier niet, dan kunt u een wijzigingsverzoek indienen. Meer informatie vindt u in het artikel Fijnstofuitstoot dieselvoertuigen wijzigen.

De RDW adviseert om niet zelf te onderzoeken of de auto een roetfilter heeft – of om een garage te vragen dit te doen. Of een auto een roetfilter heeft, is geen garantie dat de uitstoot onder de norm valt.