Beoordeling

Het proces om tot dit besluit te komen, wordt beschreven in de brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat ook dat de RDW dit voertuig begin 2020 heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat het aan de eisen uit de ‘Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen’ voldoet, met uitzondering van het aantal toegelaten passagiers. Deze voldoen wel aan de gestelde eisen.

Risico-inventarisatie

SWOV heeft een risico-inventarisatie gemaakt. De RDW herkent de door SWOV gestelde risico’s. Het advies van de RDW dat wij begin dit jaar hebben gegeven is door deze risicoanalyse niet gewijzigd. 

Meer informatie

Lees meer informatie in de deze link opent in een nieuw vensterKamerbrief op de website van Rijksoverheid.