RDW ontvangt ISO-certificaat voor contactcenters

De RDW heeft als eerste overheidsorganisatie in Nederland de ISO 18295 behaald. Dit is de ISO-norm voor contactcenters en bevestigt de kwaliteit van het klantcontactcenter (KCC) van de RDW.

Contact met klanten  

‘Het behalen van het ISO-certificaat voor contactcenters is een bevestiging van de kwaliteit van de werkprocessen en de structuren van ons klantcontactcenter. De RDW werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Het contact met klanten is daar een heel belangrijk onderdeel van,’ aldus Dirk Berkers, teammanager KCC bij de RDW.  

Eerste overheidsorganisatie  

Geeske te Gussinklo, directeur van de Klantenservice Federatie, reikte het ISO-certificaat uit op 20 december 2019 in Veendam. “Ik ben trots op ons lid RDW,” vertelt ze, “omdat het als eerste overheidsorganisatie én inhouse contactcenter het certificaat ontvangt. ISO 18295 is een mooi kwaliteitscertificaat voor klantcontact. RDW geeft als contactcenter het goede voorbeeld: de basis is op orde om goede service te bieden. Goed voorbeeld doet hopelijk ook snel goed volgen, want met deze norm houden we de kwaliteit van klantcontact in Nederland op een hoog peil.”  

ISO 18295 standaard  

De ISO 18295 standaard is een belangrijke wereldwijde servicenorm voor contactcenters. De norm stelt eisen aan alle vormen van klantcontact, zowel telefonisch als digitaal. De gestelde eisen helpen klantcontactcenters om nog beter te voldoen aan de verwachtingen van de klant en de kwaliteit te verankeren in de processen. Met deze ISO-norm zijn de zaken op orde om goede service te verlenen.  

De Klantenservice Federatie is voorzitter van de Nederlandse commissie ISO 18295 voor contactcenters en is de partij die de ISO-certificaten uitreikt en registreert.