Voorbereidingen op Brexit

Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk formeel de Europese Unie verlaten. Vanaf 1 januari 2021 zijn de huidige afspraken niet meer geldig. In de overgangsperiode, die loopt tot en met 31 december 2020, onderhandelen beide partijen over nieuwe afspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Wij bereiden onze klanten en dienstverlening voor op de nieuwe situatie die vanaf 1 januari 2021 ontstaat. In ons domein vinden naar alle waarschijnlijkheid wijzigingen plaats op het gebied van omwisseling van Britse rijbewijzen, Britse typegoedkeuringen, importeren van voertuigen uit het Verenigd Koninkrijk en het uitwisselen van gegevens met het Verenigd Koninkrijk. Hieronder leest u de mogelijke scenario's.

Brexit zonder afspraken

Het is mogelijk dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet voor 1 januari 2021 tot nieuwe afspraken komen. Onze processen die in deze situatie van kracht worden staan op de pagina 'Brexit en RDW'.  

Brexit met afspraken

Bereiken de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overeenstemming over nieuwe afspraken? Dan maken we de gevolgen voor onze processen zo snel mogelijk na het akkoord bekend.

Meld Britse rijbewijzen aan voor omwisseling

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland? Dan kunt u uw rijbewijs tot 31 december 2020 omwisselen volgens de geldende regels. Dit betekent dat het rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 nog gezien wordt als een rijbewijs van de Europese Unie. Na 31 december 2020 is de overgangsfase voorbij en gelden andere voorwaarden om het Britse rijbewijs om te wisselen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan geen lid van de Europese Unie meer is. Meer leest u op de pagina ‘Brexit en uw rijbewijs’.  

Meer informatie

Meer algemene informatie over de Brexit, het onderhandelingsproces en tussentijdse akkoorden vindt u op de deze link opent in een nieuw venster website van de Rijksoverheid bij het onderwerp 'Brexit'