Het webformulier is te vinden op deze website op de pagina ‘Gewicht aanpassen’. Vul de gegevens in en voeg scans van gevraagde documenten toe. Op deze pagina vindt men overigens ook de voorwaarden en kosten.

Voorwaarden en bewijsstukken

Tijdens de levensloop van een voertuig kun je de toegestane maximum massa van een voertuig in ons register aanpassen. Bijvoorbeeld omdat men met de bedrijfswagen met een zwaardere lading wil rijden. Of omdat men wil opslaan in het register dat de aanhanger met belading maximaal 750 kilo is. Daar verbinden wij voorwaarden aan, zoals het opsturen van bewijs of een keuring.