Nieuw op het kenteken: de losse L

Op 7 april 2021 is gestart met de L als beginletter in de huidige kentekenserie voor personenvoertuigen. Nieuwe auto's krijgen een kenteken met één letter, drie cijfers en twee letters. Het eerste kenteken in de L-serie (L-001-BB) is voor een Volvo, maar die is nog niet op naam van een nieuwe eigenaar gezet.

Van de kentekenserie met de letter K zijn maar liefst 253.746 kentekens uitgegeven - tot aan K-999-ZZ. Automatisch volgt dan de L-serie, waarvan we zo'n zelfde aantal verwachten uit te geven. Overigens is de kentekencombinatie van de letter L gevolgd door twee andere letters al in gebruik voor het getrokken materiaal van land- en bosbouwvoertuigen (daarover verderop meer).

Geschiedenis van het kenteken

Nederland was in 1898 het eerste land ter wereld dat een nummerbord introduceerde. Destijds werden ze simpelweg genummerd. Eerst gebeurde dat nog per provincie. In 1951 nam de toenmalige Rijksdienst voor het Wegverkeer de landelijke registratie voor zijn rekening. Het eerste officiële kenteken was ND-00-01. Sindsdien hebben verschillende cijfer-lettercombinaties het kenteken gevormd. 

Functie van het kenteken

Het kenteken is de zichtbare sleutel tot meer gegevens over het voertuig. Handhavers hebben via het kenteken inzicht in technische en milieugegevens die ze kunnen controleren. Ook is aan het kenteken een eigenaar/houder gekoppeld die verantwoordelijk gesteld kan worden voor verkeersovertredingen. Ook bij de opsporing van andere vormen van criminaliteit komt het kenteken vaak goed van pas. Daarom is het belangrijk dat het kenteken goed te lezen en goed te onthouden is. Dat is de reden dat er streepjes tussen de cijfers en letters staan en de plaat gemaakt is van materiaal dat van alle kanten licht weerspiegelt (retro-reflectief). 

Landbouwvoertuigen

Sinds begin dit jaar krijgt een nieuwe voertuigcategorie ook een kenteken: land- en bosbouwvoertuigen, mobiele machines met beperkte snelheid en hun getrokken materieel. Dat zijn trekkers en alles wat ze aan hun haak hebben hangen, maar ook combines, shovels of zelfs rijdende winkels. Nieuwe voertuigen krijgen bij afgifte al een kenteken, voor bestaande voertuigen moet de eigenaar een registratie aanvragen. Nederland is het laatste land in de EU dat de registratieplicht invoert. Het eerste kenteken voor land- en bosbouwvoertuigen was TBB-01-B, voor het getrokken materieel achter deze voertuigen LBB-01-B.