Boete uit Hongarije voor niet-betalen tol

Voor het gebruik van Hongaarse snelwegen moet tol worden betaald. Hiervoor is een zogenaamd e-vignet nodig. De RDW is deze week door meerdere burgers gebeld over een boete van 91,57 euro die zij van EPC plc hebben gehad. EPC plc is een Europese Incasso organisatie die boetes int voor Hongarije.
De burgers krijgen de boete omdat zij zonder e-vignet hebben gereden op snelwegen in Hongarije. In sommige gevallen was de burger, op het moment van overtreding, niet meer de eigenaar van het voertuig. De RDW heeft direct contact opgenomen met de verantwoordelijke autoriteit in Hongarije om uit te zoeken wat er precies gebeurd is. Wij houden u via deze site op de hoogte.

Wat kan ik doen als burger?

Heeft u ook een boete ontvangen en is deze volgens u niet terecht? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur bewijsmateriaal (bijvoorbeeld vrijwaringsbewijs of overzicht voertuigen) naar EPC plc. Als u geen vrijwaringsbewijs meer heeft, dan kunt u via ‘overzicht voertuigen’ op deze site een overzicht opvragen die teruggaat tot 2013.