Emissietesten van voertuigen in gebruik

Sinds 2020 heeft de RDW er een taak bij: toezicht houden op emissie-eisen van voertuigen in gebruik. Dat houdt in dat wij emissietesten uitvoeren bij voertuigen die in gebruik zijn. Dit toezichtsysteem, heet ‘in-service conformity’. 

Oproep voertuigbezitters

Op basis van een risicoanalyse selecteren wij jaarlijks een aantal voertuigen die TNO in opdracht van de RDW verder onderzoeken door het uitvoeren van diverse emissietesten. Deze voertuigen worden geselecteerd bij onder andere verhuur- en leasebedrijven, maar ook particuliere voertuigbezitters kunnen een verzoek van ons ontvangen. Wij vragen aan de eigenaar van het voertuig of we emissietesten mogen uitvoeren. Hiervoor krijgt de eigenaar een vergoeding en is er voor de testperiode vervangend vervoer geregeld.

Meer informatie over de testen 

In ons dossier Emissietesten van voertuigen in gebruik is meer informatie te lezen over de testen die we uitvoeren met TNO.  Maar lees je ook waarom deze uitgevoerd moeten worden en ook hoe deze gegevens worden verwerkt.   

Verduurzaming van regelgeving

De RDW wil een grotere rol spelen in de verduurzaming van onze maatschappij. Bij het monitoren van emissies bij bestaande voertuigen kijken we naar de schadelijke gassen die zij uitstoten, zoals koolmonoxide en stikstofoxide. Een emissietest is de manier om daar echt duidelijkheid over te krijgen.