Houd rekening met langere wachttijden

Helaas hebben we nog steeds te maken met langere wachttijden bij veel van onze diensten. We hadden verwacht dat we de langere wachttijden konden terugdringen, maar dit is op dit moment niet haalbaar. Excuses voor het eventuele ongemak. 

Veel klantaanvragen

De redenen hiervoor zijn uitlopend. We hebben met name te maken met onderbezetting door een hoog ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien krijgen we veel klantaanvragen binnen. Door deze combinatie, houden we langere wachttijden bij verschillende diensten.  

Verwachtingen bijstellen

We moeten onze verwachtingen bijstellen. We voeren diverse acties uit om de wachttijden terug te dringen. Denk aan een extra wervingscampagne voor nieuwe medewerkers, het afhandelen van bepaalde diensten op zaterdagen en het opleiden van interne medewerkers. Op dit moment volgen meerdere medewerkers een opleiding om in het najaar breder inzetbaar te zijn op de keuringstations.

We hopen dat we in het najaar de aanvragen van diensten volgens de normale wachttijd weer kunnen afhandelen. We plaatsen een kleine kanttekening: we kunnen de impact van corona moeilijk inschatten. Zoals iedereen hopen we erop dat we in het najaar niet te maken krijgen met een nieuwe epidemiegolf.