Nieuwe kwaliteitseisen veranderen goedkeuringsproces bij aanhangwagens, personen- en bedrijfsauto’s

Houd vanaf 5 juli rekening met langere keuringstijd en hogere kosten bij het laten goedkeuren van voertuigen in de categorie personenauto’s, bedrijfsauto’s en aanhangwagens/opleggers. Dit geldt voor individuele goedkeuring van nieuwe voertuigen die uitgevoerd worden op een RDW-locatie alsook die uitgevoerd worden op de locatie van de klant.

Wij passen een kwalitatieve verbeterslag toe die opgelegd is vanuit de wet, genaamd EU kaderverordening 2018/858. Een voorwaarde voor het afgeven van een individuele goedkeuring is dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons opnieuw aanwijst als Technische Dienst. De redenen voor een langere keuringstijd en hogere kosten lichten we hieronder toe. 

Hogere kosten en langere keuringstijd

Vanuit de wet zijn we verplicht om een kwaliteitsslag door te voeren. Wij moeten voldoen aan internationaal vastgestelde inspectie-eisen op het gebied van deskundigheid en onafhankelijkheid. Dit betekent meer aspecten controleren en vastleggen van deze inspectieresultaten in een inspectierapport, meer controles op meetapparatuur, een extra kwaliteitscontrole van het voertuigdossier en het afgeven van een goedkeuringscertificaat. Afgelopen periode bereidden we ons hierop voor, waardoor we al te maken hadden met langere goedkeuringstijden. Uit de praktijk blijkt dat deze langere goedkeuringstijden noodzakelijk zijn om te voldoen aan de opgelegde eisen. Dit jaar neemt de RDW de kosten m.b.t. extra keuringstijd voor haar rekening. Voor het vastleggen en opstellen van het inspectierapport en de afgifte van goedkeuringscertificaat in het kader van verordening 2018/858 zijn wij genoodzaakt een bijdrage van € 57 per voertuig door te voeren.

Wat merkt u ervan?

Het keuren duurde al iets langer en de kosten zijn ook iets hoger vanwege het opstellen van het inspectierapport en de afgifte van het certificaat. Als voertuigeigenaar kunt u het idee krijgen dat er weinig is veranderd aan het eindresultaat. Toch is het voor de RDW een essentiële verbeterslag om als technische dienst de kwaliteit te kunnen blijven leveren. Hierdoor kunt u nog steeds bij de RDW terecht voor het gehele proces van testen, goedkeuren en registreren.

Aanvraagproces blijft grotendeels hetzelfde

We hebben het aanvraagproces zoveel mogelijk hetzelfde gehouden zoals u dat gewend bent. Het kan zijn dat we iets extra informatie vragen over specifieke punten, maar verder zijn er geen veranderingen in het aanvraagproces.