Doorlooptijden op keuringslocaties en aan huis lopen terug

Klanten kunnen sinds begin september weer relatief snel een keuringsafspraak maken op een keuringslocatie, keuren aan huis en nationaal testen van een voertuig. De doorlooptijden zijn aanzienlijk teruggedrongen.

Begin september communiceerden wij over de maatregelen die we zouden treffen om de opgelopen doorlooptijden terug te dringen. Deze maatregelen hebben zichtbaar effect gehad. We blijven hierop monitoren en anticiperen op ontwikkelingen die we zien aankomen.

Wat hebben we al gedaan?

De dalende trend zien we maar al te graag verder doorzetten. Door de onderstaande acties in te zetten, zijn de doorlooptijden gedaald:

  • Meer en slimmer keuren waar mogelijk – We zetten medewerkers locatie-overstijgend in waar de doorlooptijd hoger is dan gewenst. En samen met de klant kijken we waar bepaalde keuringsafspraken kunnen worden ingepland.
  • Nieuwe medewerkers zo snel mogelijk inzetten
  • Digitale importprocedure optimaliseren

Wat gaan we de komende periode doen?

De komende periode gaan we door met bovenstaande acties en daarnaast zullen we ook nieuwe maatregelen nemen. We blijven met de branche in gesprek en blijven monitoren op dit onderwerp om (blijvend) het gewenste effect te bereiken: kortere doorlooptijden.