Kan een kampeerauto tot busje worden omgebouwd?

Een kampeerauto terug ombouwen naar een personenwagen of bedrijfsauto is een keuringsplichtige handeling. Dit houdt in dat na de ombouw, het voertuig opnieuw moet voldoen aan de technische eisen zoals vastgesteld in Hoofdstuk 6 van de Regeling Voertuigen. Een simpel administratief proces is het dus zeker niet; de RDW voert een grondige toetsing uit om te verzekeren dat het voertuig aan de gestelde eisen voldoet en alle wijzigingen aan het voertuig correct zijn uitgevoerd.

Achtergrond kampeerauto

Een kampeerwagen is veelal in de basis (dus zoals deze uit de fabriek komt) een bedrijfswagen die omgebouwd is (al dan niet door de basisfabrikant of iemand anders) naar een kampeerwagen. Een kampeerwagen kan niet voldoen aan de definitie van een bedrijfswagen omdat deze niet hoofdzakelijk is ingericht voor het vervoeren van goederen. Daarom zijn deze voertuigen altijd geregistreerd als zijnde een personenwagen met een kampeerwagen inrichting.

Om aan alle technische voorschriften te kunnen voldoen, heeft Europa iets meer voordelen gegeven aan de eisen voor een kampeerwagen (mede omdat de basis een bedrijfswagen is). De basis van deze voordelen kunt u vinden in bijlage II van de kaderverordening 2018/858.

Van kampeerauto tot personenwagen

Wanneer u niet meer aan de definitie van kampeerauto voldoet dan wijzigt u de carrosserietype. Het voertuig moet dan worden getoetst aan de zwaardere toelatingseisen voor een personenwagen die staan beschreven in hoofdstuk 3 van de Regeling voertuigen. Dit omdat het geen voertuig met een speciale gebruikersdoeleind meer is. Er kan dus niet zomaar vanuit worden gegaan dat een kampeerauto geregistreerd als personenwagen ook in de basis een personenwagen was. Dat een kampeerwagen altijd als personenwagen geregistreerd is klopt, dit zijn we i.v.m. Europese wetgeving vanaf 2009 gaan implementeren.

Omdat het een voertuig met een speciale gebruikersdoel is, krijgt deze op het moment van de toelating als kampeerauto voordelen in de complexe toelatingseisen. Doordat het voertuig wordt gewijzigd, vervallen de voordelen en zal er aan de “zwaardere” toelatingseisen moeten worden voldaan. Voor meer informatie zie de pagina op de website over het goed laten keuren van aangepaste of afgebouwde auto's.

 De stahoogte is geen eis van de RDW voor het keuren van een kampeerwagen. Dit is een eis van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een voordeeltarief bij de Belastingdienst. Dat er aanvullende technische eisen van toepassing zijn wanneer u een hefdak plaatst, wil niet zeggen dat het verplicht is.

Van kampeerauto tot bedrijfsauto

Wanneer een kampeerwagen wordt gewijzigd naar een bedrijfswagen zal er moeten worden voldaan aan de definitie van een bedrijfswagen. Het voertuig zal dan hoofdzakelijk moeten zijn ingericht voor het vervoeren van goederen. Dit houdt in dat de kampeerinrichting grotendeels moet zijn verwijderd. 
Wanneer u een voordeeltarief voor bedrijfswagens wilt hebben dan dient u te voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan bedrijfswagens. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst. U dient zelf een aanvraag in te dienen voor het voordeeltarief. 

Kosten

Het is belangrijk om te onthouden dat naast het ombouwen van het voertuig, ook de keuring kosten met zich meebrengt, afhankelijk van de aard en omvang van de wijzigingen. Na een geslaagde keuring past de RDW het Kentekenregister aan, waarmee de status van het voertuig officieel wijzigt. Voor meer informatie en de technische eisen verwijzen we u naar onze RDW-website. Het is mogelijk dat u door de wijziging nieuwe kentekenplaten dient aan te vragen. 

Rollen van de RDW, Belastingdienst en gemeenten

De rol van de RDW is primair het toelaten en registreren van voertuigen en hiermee het waarborgen van de verkeersveiligheid. Wanneer een voertuig van categorie verandert, zoals van een kampeerwagen naar een bedrijfsauto, moet het voldoen aan de technische vereisten van de categorie bedrijfsauto. Hiervoor is een keuring door de RDW bij een van de 16 keuringsstations noodzakelijk of soms door complexe eisen een doorverwijzing naar de afdeling VRT. Voor meer informatie zie: ‘Constructie aangepast: uitgebreid keuren op locatie’.

De Belastingdienst heeft de verantwoordelijkheid over de heffing van belastingen, zoals de motorrijtuigenbelasting. Een verandering in de registratie van een voertuig heeft veelal fiscale gevolgen, omdat kampeerwagens bijvoorbeeld fiscaal anders worden belast dan bedrijfsauto’s. Voor meer informatie verzoek ik u om contact op te nemen met de Belastingdienst. 

Gemeenten stellen lokale parkeerregels vast en handhaven deze. Deze regels zijn vaak vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Indien u vragen heeft hierover, kunt u de gemeente raadplegen om te achterhalen welke regels van toepassing zijn op uw situatie.