Kan een kampeerauto tot busje worden omgebouwd?

Een kampeerauto terug ombouwen naar een personenwagen of bedrijfsauto is een keuringsplichtige handeling. Dit houdt in dat na de ombouw, het voertuig opnieuw moet voldoen aan de technische eisen zoals vastgesteld in artikel 6.3 van de Regeling Voertuigen. Een simpel administratief proces is het dus zeker niet; de RDW voert een grondige toetsing uit om te verzekeren dat het voertuig aan de gestelde eisen voldoet en alle wijzigingen aan het voertuig correct zijn uitgevoerd.

Van kampeerauto tot bedrijfsauto

Wanneer een kampeerwagen wordt gewijzigd naar een bedrijfswagen zal er moeten worden voldaan aan de definitie van een bedrijfswagen. Het voertuig zal dan hoofdzakelijk moeten zijn ingericht voor het vervoeren van goederen. Dit houdt in dat de kampeerinrichting grotendeels moet zijn verwijderd.

Wanneer u een voordeeltarief voor bedrijfswagens wilt hebben dan dient u te voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan bedrijfswagens. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst. U dient zelf een aanvraag in te dienen voor het voordeeltarief.

Kosten

Het is belangrijk om te onthouden dat naast het ombouwen van het voertuig, ook de keuring kosten met zich meebrengt, afhankelijk van de aard en omvang van de wijzigingen. Na een geslaagde keuring past de RDW het Kentekenregister aan, waarmee de status van het voertuig officieel wijzigt. Voor meer informatie en de technische eisen verwijzen we u naar onze RDW-website. Het is mogelijk dat u door de wijziging nieuwe kentekenplaten dient aan te vragen.

Rollen van de RDW, Belastingdienst en gemeenten

De rol van de RDW is primair het toelaten en registreren van voertuigen en hiermee het waarborgen van de verkeersveiligheid. Wanneer een voertuig van categorie verandert, zoals van een kampeerwagen naar een bedrijfsauto, moet het voldoen aan de technische vereisten van de categorie bedrijfsauto. Hiervoor is een keuring door de RDW bij een van de 16 keuringsstations noodzakelijk of soms door complexe eisen een doorverwijzing naar de afdeling VRT. Voor meer informatie zie: ‘Constructie aangepast: uitgebreid keuren op locatie’

De Belastingdienst heeft de verantwoordelijkheid over de heffing van belastingen, zoals de motorrijtuigenbelasting. Een verandering in de registratie van een voertuig heeft veelal fiscale gevolgen, omdat kampeerwagens bijvoorbeeld fiscaal anders worden belast dan bedrijfsauto’s. Voor meer informatie verzoek ik u om contact op te nemen met de Belastingdienst.

Gemeenten stellen lokale parkeerregels vast en handhaven deze. Deze regels zijn vaak vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Indien u vragen heeft hierover, kunt u de gemeente raadplegen om te achterhalen welke regels van toepassing zijn op uw situatie.