Illegale online APK

De RDW heeft geconstateerd dat er op social media geadverteerd wordt voor illegale online APK’s. Maak hier als consument nooit gebruik van en biedt dit als erkenninghouder en/of APK-keurmeester niet aan. De RDW treedt er hard tegen op. Zodra wij constateren dat door een bedrijf illegale online APK’s worden uitgevoerd, wordt de erkenning ingetrokken en ook de bevoegdheid van de betrokken APK keurmeesters.

APK in Nederland 

De APK is er voor de veiligheid en duurzaamheid van alle auto’s op de weg. Nederland staat hoog in de ranglijsten als we kijken naar verkeersveiligheid. De APK is hier een belangrijk onderdeel van. Met het APK-systeem borgen we dat gevaarlijke voertuigen niet de weg op kunnen. Bovendien beschermen we met de APK ook het milieu. Ook vinden we de rechtszekerheid belangrijk. Particulieren en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare erkenninghouder en keurmeester.

Risicogestuurd toezicht

Op de APK voert de RDW steekproefsgewijs controles uit. Garagebedrijven én APK-keurmeesters worden risico-gestuurd gecontroleerd door de RDW. Dat betekent dat goed presterende garages minder vaak een steekproef krijgen opgelegd en minder goed presterende autobedrijven juist vaker. Onze steekproefcontroleurs doen de APK bij een steekproef opnieuw en beoordelen of de APK goed is uitgevoerd. 
Op de APK voert de RDW steekproefsgewijs controles uit. Dit doen we met een systeem op basis van verschillende parameters. Garagebedrijven en APK-keurmeesters die regelmatig fouten maken, kunnen hun bevoegdheid verliezen om APK’s te mogen uit voeren. Garages en keurmeesters die zeer slecht presteren kunnen door de RDW uitgesloten worden van de bevoegdheid om te keuren. 

Wij willen meer kunnen doen

We vinden dat we meer juridische mogelijkheden nodig hebben om beter tegen bepaalde misstanden op te kunnen treden. Achter de schermen wordt daarom samen met brancheorganisaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan een nieuw erkenningenstelsel. De bedoeling is dat het nieuwe stelsel in 2024 in gebruik wordt genomen. In het nieuwe stelsel moeten ondernemers eerst een ‘basiserkenning’ aanvragen om vervolgens in aanmerking te komen voor specifieke erkenningen. De basiserkenning toetst of een ondernemer voldoet aan de geldende (milieu)eisen en of de arbeidsomstandigheden in orde zijn. Daarnaast  vereist de basiserkenning een recente verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Wij kunnen als een specifieke erkenning misbruikt wordt voor criminele activiteiten, de basiserkenning intrekken waardoor alle activiteiten voor alle erkenningen direct stilgelegd worden. Met deze extra mogelijkheden kunnen we nog beter optreden tegen dergelijk misstanden.