RDW investeert in keuringslocaties

De RDW-keuringslocaties voldoen niet meer aan de duurzaamheidseisen die wij stellen, nu en in de toekomst. Daarom willen we onze keuringslocaties energieneutraal maken.

Bij het plan om te verduurzamen, wegen we af of dezelfde locaties nog gebruikt of samengevoegd kunnen worden of dat nieuwbouw gunstiger is. Dit is een meerjarenplan waarbij we ieder jaar opnieuw de plannen bekijken om in te spelen op ontwikkelingen.

Oog voor de medewerker en de klant

In deze plannen hebben we het belang van de klanten en medewerkers voor ogen. Denk aan uitgangspunten als een landelijke dekking met acceptabele reistijden. Vraag en aanbod moet op elkaar afgestemd zijn.

Eerste concrete stappen

De RDW-keuringslocatie in Nieuwegein is de eerste locatie die we verduurzamen, startend in 2024. Op dit moment zoeken we uit hoe we tijdens de renovatie toch keuringen kunnen uitvoeren.

Zodra er meer concrete plannen zijn, volgt een nieuwsupdate.