Voorkom (milieu)boetes in Engeland en Schotland en registreer uw voertuig altijd

In veel steden in Engeland en Schotland zijn milieuzones en verkeersdruktezones ingesteld om drukte en uitstoot te verminderen. Voertuigen moeten voldoen aan emissienormen of u betaalt een dagelijkse heffing. De RDW is door ondernemingen en burgers gebeld over boetes die zij hebben ontvangen van EPC voor overtredingen in Londen. Deze boete is opgelegd, omdat hun voertuig niet vooraf is geregistreerd. 

Met deze registratie kan worden aangetoond dat het voertuig wel/niet voldoet aan de emissienormen binnen de specifieke zone. Afhankelijk hiervan moet wel of geen dagelijkse heffing worden betaald. De RDW heeft hier als organisatie geen rol in, maar informeert burgers en bedrijven voor het veilig en vertrouwd op weg gaan, ook in het buitenland.

Wat moet ik doen?

Gaat u naar Londen? Check dan of uw voertuig voldoet aan de normen of dat u een dagelijkse heffing moet betalen. Voorkom zo een boete. Check via www.epcplc.com/nl. Let op: registratie kan twee weken (tien werkdagen) duren.

Boete ontvangen?

Heeft u recent een boete ontvangen, dan is het mogelijk dat uw gegevens op onjuiste wijze zijn verkregen. EPC meldt dat u hiervoor in bezwaar kunt gaan. U kunt uw bezwaar in het Nederlands via de link www.epcplc.com/communication/ indienen. Voorkom een boete in de toekomst en controleer of uw voertuig voldoet aan de normen.