Illegale online APK aangepakt

Onlangs heeft de RDW een onderzoek gedaan naar bedrijven en personen die verdacht worden van oplichting en fraude met het aanbieden van illegale online APK's. Dit heeft geleid tot meerdere interventies. Er is door de RDW aangifte gedaan en één persoon is na onderzoek door de politie aangehouden. 
Op social media wordt geadverteerd voor illegale online APK’s. Willem Rijnberg (divisiemanager Toezicht en Beoordeling RDW): “Maak hier als consument nooit gebruik van en bied dit als erkenninghouder of APK-keurmeester niet aan. Wij treden hier hard tegen op.”  Zodra wij constateren dat door een bedrijf illegale online APK’s worden uitgevoerd, wordt de erkenning ingetrokken en ook de bevoegdheid van de betrokken APK-keurmeesters wordt ingetrokken. Als wij vaststellen dat je auto illegaal gekeurd is, vervalt je APK-datum en moet je voertuig opnieuw APK gekeurd worden. 

Cijfers

  • Bij 34 APK- bedrijven met een RDW-erkenning is een interventie uitgevoerd, variërend van een waarschuwing tot een definitieve intrekking van de bevoegdheid om APK te mogen uitvoeren;
  • Aan 12 APK-keurmeesters is een intrekking van de keuringsbevoegdheid opgelegd (6 of 12 maanden);
  • Bij 350 voertuigen is de APK ongeldig verklaard, omdat deze (bewezen) niet is uitgevoerd. De voertuigeigenaren hebben de APK alsnog moeten laten uitvoeren. 

Data-gestuurd toezicht

Op de uitvoering van de APK voert de RDW steekproefsgewijs controles uit. Garagebedrijven én APK-keurmeesters worden data-gestuurd gecontroleerd door de RDW. Dat betekent dat goed presterende garages en keurmeesters minder vaak een steekproef krijgen opgelegd en minder goed presterende autobedrijven juist vaker. Onze steekproefcontroleurs doen de APK bij een steekproef opnieuw en beoordelen of de APK goed is uitgevoerd. 
Dit doen we met een systeem op basis van verschillende parameters. Garagebedrijven en APK-keurmeesters die regelmatig fouten maken, kunnen hun bevoegdheid verliezen om APK’s te mogen uitvoeren. Garages en keurmeesters die zeer slecht presteren, kunnen door de RDW uitgesloten worden van de bevoegdheid om te keuren. 

Meldpunt

Op social media wordt geadverteerd voor illegale online APK’s. Die kunnen wij natuurlijk niet allemaal zien. Dit type advertenties kan gemeld worden via het [email protected]. De RDW neemt de melding vervolgens in onderzoek.
 

APK in Nederland

 De APK is er voor de veiligheid en duurzaamheid van alle auto’s op de weg. Nederland staat hoog in de ranglijsten als we kijken naar verkeersveiligheid. De APK is hier een belangrijk onderdeel van. Met het APK-systeem borgen we dat voertuigen aan het minimale veiligheidsniveau voldoen. Bovendien beschermen we met de APK ook het milieu. Ook vinden we de rechtszekerheid belangrijk. Particulieren en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare erkenninghouder en keurmeester.