Voorbereiding op drukte keuringslocaties

De RDW heeft zich voorbereid op komende drukte op onze keuringslocaties na de zomer. Deze extra drukte wordt veroorzaakt door een toename van bestelauto’s die voor 1 januari 2025 op kenteken gezet moeten worden. Onderdeel van de voorbereiding zijn gesprekken met de brancheorganisaties. We begrijpen dat de branche zich zorgen maakt over de extra druk op de keuringslocaties. Een aantal maanden werken we samen met de branche aan het intensiveren van de communicatie richting branchepartijen om te voorkomen dat eigenaren lang wachten met bestellen en kentekenen. De branche hebben we al laten weten dat we vertrouwen hebben in de keuringscapaciteit op de keuringslocaties. 

Acties en planning

Al eerder dit jaar hebben we geanticipeerd op de te verwachten toename door geplande activiteiten van later dit jaar eerder uit te voeren. Hiernaast is versneld de externe werving opgestart voor nieuwe medewerkers en worden RDW’ers van andere afdelingen ingezet om de toename van na de zomer op te vangen. Ook worden andere scenario’s uitgewerkt die ingezet kunnen worden, zoals extra openstellingen buiten de reguliere openingstijden en keuringen die op locatie van de klant worden uitgevoerd. 

Overleg met branchepartijen 

We zijn frequent met de branchevertegenwoordiging in afstemming om een goed beeld te hebben van de verwachte aantallen. En met hun hulp worden klanten ook opgeroepen om tijdig een keuringsafspraak te maken. Dit met het doel de keuringen zoveel mogelijk te spreiden. We vragen onze klanten dan ook via deze weg om hier rekening mee te houden.