Dan kunt u het volgende doen:

  1. U meldt uw twijfel over de APK-goedkeuring bij de RDW. Dit kunt u doen met het formulier voor melding. Of
  2. U start een formele bezwaarprocedure op, waarbij u de RDW laat beoordelen of de goedkeuring wel terecht was. Hieraan zijn kosten verbonden.

Melding doen

Als u uw twijfel meldt over de APK-goedkeuring, dan neemt de RDW, als dit nodig is, contact met u op om meer informatie te krijgen. De RDW bewaart alle meldingen in het archief dat de RDW bijhoudt van elk garagebedrijf met een APK-erkenning. Als uw klacht daartoe aanleiding geeft, wordt deze besproken met het garagebedrijf tijdens één van de periodieke controlebezoeken van de RDW.

Als u twijfelt of iets wel of geen APK-keuringseis is, kijkt u dan op de website met APK-regelgeving.

Als het garagebedrijf is aangesloten bij een brancheorganisatie, kunt u overwegen of u uw klacht (tevens) bij de brancheorganisatie en/of bijvoorbeeld deze link opent in een nieuw vensterde geschillencommissie neerlegt.

Ga naar het meldingsformulier.

Formele bezwaarprocedure starten

Wilt u een formele bezwaarprocedure starten? Lees hier dan meer over deze bezwaarprocedure.